WARTA Plan na Przyszłość:

Gwarantowany kapitał i ochrona dla Ciebie i Twoich bliskich

Zalety

ochrona
 • GWARANTOWANA SUMA UBEZPIECZENIA
  Kwota ustalona przy zawarciu umowy, która zostanie wypłacona na koniec okresu ubezpieczenia (dożycie).
 • ZABEZPIECZENIE NAJBLIŻSZYCH
  Polisa gwarantuje wypłatę określonej w umowie kwoty w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej; ubezpieczenie obowiązuje przez cały okres umowy, 24 h na dobę na terenie całego świata.
 • PREMIE ZA DŁUGOTERMINOWE OSZCZĘDZANIE
  powiększające wartość polisy – premia ubezpieczeniowa – możliwa co roku, naliczana od zysków wynikających z inwestowania aktywów przez ubezpieczyciela, dodatkowo gwarantowane premie ubezpieczeniowe w postaci świadczenia z tytułu dożycia do końca okresu ubezpieczenia:
  - 70% pierwszorocznej składki dla umów zawartych na okres do 19 lat włącznie;
  - 140% pierwszorocznej składki dla umów zawartych na okres od 20 do 25 lat;
 • GWARANCJA PRZEJĘCIA OPŁACANIA SKŁADKI
  do końca okresu ubezpieczenia w przypadku wystąpienia trwałego, całkowitego inwalidztwa. Jest to opcja dodatkowa, która zapewnia, że w tak trudnej sytuacji WARTA przejmie opłacanie składek do końca okresu ubezpieczenia, tak aby zapewnić ciągłość umowy i gwarancję wypłaty określonej kwoty na koniec umowy.
 • MINIMUM FORMALNOŚCI
  W przypadku umów z sumą ubezpieczenia do 350 tys. zł możliwość wystawienia polisy już w oddziale naszego banku, podczas spotkania z doradcą, bez konieczności przeprowadzania badań lekarskich.

5 powodów

ochrona
 • POKRYCIE NIEZAPLANOWANYCH WYDATKÓW
  Aż 46 proc. Polaków uważa, że warto oszczędzać na tzw. czarną godzinę (badanie TNS, 2014 r.). Chcemy mieć poczucie bezpieczeństwa, które daje zapas środków finansowych na wypadek niespodziewanych wydatków. Dodatkowy kapitał daje pewność, że poradzimy sobie finansowo z przeciwnościami losu oraz sytuacjami, które mogą znacznie obciążyć domowy budżet.

  Warto odkładać mniej, ale regularnie. Wystarczy, że Klienci będą co miesiąc odkładać ustaloną część swoich dochodów lub konkretną kwotę. W oszczędzaniu pomaga także wyznaczenie określonego celu, na który mogą być gromadzone oszczędności.
 • EMERYTURA
  34 proc. Polaków już oszczędza na swoją przyszłą emeryturę (badanie TNS, 2014 r.). Dla dzisiejszych 35-40 latków emerytura może wynosić zaledwie 25-30% ostatniego miesięcznego wynagrodzenia, dlatego ważne jest aby Klienci zaczęli systematycznie i bezpiecznie oszczędzać.

  Szacuje się, że optymalne jest systematyczne oszczędzanie 10-15 proc. dochodów, ale nawet mniejsze kwoty mogą wyraźnie podnieść komfort życia w przyszłości. Każde odłożone 400 czy 500 złotych miesięcznie może za 30-40 lat być znaczącym dodatkiem do publicznej emerytury.

  Warto odkładać mniej, ale regularnie. Wystarczy, że Klienci będą co miesiąc odkładać ustaloną część swoich dochodów lub konkretną kwotę, aby zapewnić sobie większy komfort życia na emeryturze.
 • DZIECI
  25% Polaków uważa, że warto oszczędzać pieniądze z myślą o przyszłości dzieci. Eksperci z Centrum Adama Smitha szacują, że wychowanie jednego dziecka w Polsce (do 19. roku życia) kosztuje średnio od 176 tys. do 190 tys. zł. Dodatkowe środki przydadzą się przede wszystkim na edukację, wynajem stancji studenckiej czy zakup mieszkania lub pierwszego samochodu.

  Warto odkładać mniej, ale regularnie. Wystarczy, że Klienci będą co miesiąc odkładać ustaloną część dochodów lub konkretną kwotę. W oszczędzaniu pomaga także wyznaczenie określonego celu, na który mogą być gromadzone oszczędności dla dzieci.
 • ZDROWIE
  Wielu z nas przewiduje, że zaoszczędzone pieniądze mogą się przydać na ewentualne leczenie i rehabilitację. To rozsądne podejście, ponieważ koszty opieki medycznej w Polsce są coraz wyższe i mogą uszczuplić domowy budżet. Zgodnie z raportem GUS (2013 r.) statystyczny Polak wydaje na leki, wizyty lekarskie, hospitalizację przeciętnie przynajmniej 600 złotych rocznie.

  Warto odkładać mniej, ale regularnie. Wystarczy, że Klienci będą co miesiąc odkładać ustaloną część dochodów lub konkretną kwotę. W oszczędzaniu pomaga także wyznaczenie określonego celu, na który mogą być gromadzone oszczędności.
 • DORAŹNE POTRZEBY
  Oszczędzanie bardzo często pomaga w realizacji krótkoterminowych celów. Warto oszczędzać pieniądze na remont domu, mieszkania lub zbierać dodatkowy kapitał na jego zakup. Wielu z nas oszczędza także na realizację swoich marzeń np. podróże lub hobby.

  Warto odkładać mniej, ale regularnie. Wystarczy, że Klienci będą co miesiąc odkładać ustaloną część dochodów lub konkretną kwotę. W oszczędzaniu pomaga także wyznaczenie określonego celu, na który gromadzone są oszczędności.

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz kontaktowy a oddzwonimy do Ciebie

ważne informacje

WARTA Plan na Przyszłość to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. (dalej: Warta TUnŻ S.A).

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia WARTA Plan na Przyszłość udzielana jest przez Warta TUnŻ S.A Szczegółowe informacje o produkcie wraz z pełną listą wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia WARTA Plan na Przyszłość dostępnych na stronie www.citihandlowy.pl oraz w Oddziałach Banku.

Umowa ubezpieczenia WARTA Plan na Przyszłość zawierana jest przez Klienta z ubezpieczycielem, za pośrednictwem Banku.

Bank działa jako agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń:

 • MetLife Europe Insurance Designated Activity Company,
 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.,
 • Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A.,
 • Europ Assistance SA - oddział w Irlandii,
 • Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna,
 • Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna.

Bank jest wpisany pod numerem 11120807/A do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Klient ma możliwość sprawdzenia wpisu Banku do tego rejestru za pośrednictwem strony internetowej: https://rpu.knf.gov.pl/.

Bank w procesach sprzedaży i obsługi ubezpieczeń oszczędnościowych stosuje zasady określone w „Rekomendacji dotyczącej dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem oszczędnościowym lub inwestycyjnym" wydanej przez Związek Banków Polskich.

Środki wpłacone tytułem składki w ramach ubezpieczenia WARTA Plan na Przyszłość nie są depozytem bankowym, nie są gwarantowane przez Skarb Państwa lub jakiekolwiek instytucje rządowe, z zastrzeżeniem, że wierzytelności wynikające z umowy ubezpieczenia na życie są gwarantowane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w przypadku niewypłacalności Ubezpieczyciela w wysokości 50% wierzytelności osób uprawnionych z umowy ubezpieczenia, jednak do kwoty nie większej niż równowartość w złotych – 30 000 EUR. Ubezpieczenie WARTA Plan na Przyszłość nie jest zobowiązaniem, ani nie jest gwarantowane przez Bank ani żaden z podmiotów powiązanych lub zależnych. Osiągnięcie zysków nie jest gwarantowane zarówno przez Bank jak i ubezpieczyciela.

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy/marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Ważne dokumenty