Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
2 grudnia 2019
Postawy Polaków wobec finansów: "Święta - zaplanujmy je inaczej"


ŚWIĘTA - ZAPLANUJMY JE INACZEJ!


Święta to niezwykły, ale i wymagający czas. Szczególnie pod względem finansowym. Z badania "Postawy Polaków wobec finansów" Fundacji Citi Handlowy i Fundacji THINK! wynika, że większość z nas nie mieści się w zaplanowanym, świątecznym budżecie. Coraz popularniejszy staje się trend zero waste - prawie połowa z nas stara się ograniczać marnowanie żywności. , Mimo że dla 2/3 Polaków w świeta wpisany jest element dobroczynny to aż 37% z nas nie podejmie w Święta żadnych działań w tym kierunku.


Święta, czyli finansowa jazda bez trzymanki. Z badania "Postawy Polaków wobec finansów" wynika, że w dalszym ciągu mamy problem z planowaniem, choć jest to pierwszy krok do osiągnięcia finansowej równowagi. Jedynie co czwarty planuje swoje wydatki w perspektywie półrocznej - tyle samo osób uwzględnia Święta w swoim budżecie. Z kolei aż 73% z nas deklaruje, że świąteczne wydatki przerosły oczekiwania, a to oznacza, że kolejnych miesiącach trzeba będzie zacisnąć pasa. Co ciekawe, największy problem z wydatkami w okresie Świąt mają respondenci w wieku 25 - 39, jedynie co piątemu z nich "domyka się" budżet.


Tak jak z planowaniem, wyzwanie stanowi również kontrola wydatków. Prawie połowa z nas twierdzi, że kontroluje jedynie te większe, jak np. remont. Z kolei co trzeci podkreśla, że bacznie przygląda się wszystkim wydatkom, nie przekłada się to jednak na oszczędności.


W porównaniu do krajów Unii Europejskiej, jesteśmy na szarym końcu. Stopa oszczędności gospodarstw domowych w Polsce to 2,6% wobec 11% średniej w UE. Niestety, bez dobrego planu i założonego celu, trudno o jego realizację, mówi Maciej Pietraszkiewicz, CFA , Dyrektor Inwestycyjny, Citi Handlowy


Rośnie świadomość ekologiczna, brakuje czynów


Czy statystyczny Polak, pochłonięty kupowaniem prezentów świątecznych ma jeszcze czas na pomaganie innym? Okazuje się, że i tutaj nie wszystko wygląda tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Wprawdzie aż 33% planuje przekazać na rzecz innych ubrania, zabawki, czy niepotrzebne sprzęty gospodarstwa domowego, 20% włączy się w akcję przygotowywania paczek świątecznych, a 18% przekaże środki na konkretne akcje, ale aż 37% nie planuje żadnych działań dobroczynnych w czasie Świąt. Tylko 8% zaangażuje się w wolontariat.


W naszym banku, jak co roku, Święta są od tego, by się dzielić. Spakujemy ponad 2000 paczek dla domów opieki, domów Seniora, kombatantów, osób z niepełnosprawnością. Cieszę się, że w tym czasie aktywnie będą działać też nasi wolontariusze. W tym roku jest już nas ponad 4200 - dzielimy się swoim czasem, pracą i wiedzą z potrzebującymi, mówi Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu Citi Handlowy.


Dobrym prognostykiem jest, jak wynika z badania, wzrost świadomości ekologicznej wśród Polaków choć i tutaj pozostaje jeszcze duże pole do popisu. Prawie połowa z robi zakupy świąteczne z odpowiednim wyprzedzeniem, żeby uniknąć marnowania żywności. Aż 38% stara się zrobić coś z jej nadwyżkami np. podzielić się z potrzebującymi. Co piąty kupuje drzewko świąteczne z możliwością ponownego ukorzenienia (33% w grupie wiekowej 25 - 29 lat). Jednak tylko 11% wybiera prezenty przyjazne środowisku i komunikuje, że takich samych oczekuje dla siebie. Co znamienne jedynie 9% deklaruje, że nie myśli o środowisku, wśród tej grupy zdecydowanie dominują mężczyźni.


Dobrym prognostykiem jest, jak wynika z badania, wzrost świadomości ekologicznej wśród Polaków choć i tutaj pozostaje jeszcze duże pole do popisu. Prawie połowa z robi zakupy świąteczne z odpowiednim wyprzedzeniem, żeby uniknąć marnowania żywności. Aż 38% stara się zrobić coś z jej nadwyżkami np. podzielić się z potrzebującymi. Co piąty kupuje drzewko świąteczne z możliwością ponownego ukorzenienia (33% w grupie wiekowej 25 - 29 lat). Jednak tylko 11% wybiera prezenty przyjazne środowisku i komunikuje, że takich samych oczekuje dla siebie. Co znamienne jedynie 9% deklaruje, że nie myśli o środowisku, wśród tej grupy zdecydowanie dominują mężczyźni.


Badanie zrealizowane w ramach programu "Tydzień dla Oszczędzania - Program Rozwoju Przedsiębiorczości" prowadzonego przez Fundację Think! przy merytorycznym wsparciu Fundacji Citi Handlowy współfinansowanego ze środków Citi Foundation.


Link do raportu>>>