Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
16 października 2019
21. edycja Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora - zapraszamy do przesyłania nominacji


Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora to wyróżnienie przyznawane od dwudziestu lat za wybitne osiągnięcia mające na celu ochronę dziedzictwa kulturowego w Polsce w następujących dziedzinach: działalność muzealna, konserwatorska, archiwalna i biblioteczna; utrwalanie i ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą; przedsięwzięcia samorządowe służące ochronie dziedzictwa kulturowego; indywidualne i zbiorowe inicjatywy mające na celu gromadzenie oraz ochronę śladów i pamiątek dziedzictwa kulturowego; upowszechnianie wiedzy o potrzebie i metodach ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce. Jest uznawana za najbardziej prestiżowe wyróżnienie w tej dziedzinie. Laureatami tego prestiżowego wyróżnienia mogą zostać osoby fizyczne oraz instytucje.

Celem przedsięwzięcia jest promocja oraz wsparcie tych, którzy podejmują się działań służących ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego zarówno w kraju, jak i za granicą.

Do 5 listopada 2019 roku możliwe jest przesyłanie zgłoszeń do dwudziestej pierwszej już edycji Nagrody. Zgłoszeń należy dokonać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie. Kandydatów do Nagrody zgłaszać mogą członkowie Kapituły, laureaci poprzednich edycji Nagrody oraz instytucje kultury - państwowe, samorządowe bądź pozarządowe.

Więcej informacji


Dokumenty do pobrania: