Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
22 września 2016
18. edycja Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora - rozpoczynamy nabór zgłoszeń


Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora to wyróżnienie przyznawane od siedemnastu lat za wybitne osiągnięcia mające na celu ochronę dziedzictwa kulturowego w Polsce w następujących dziedzinach: działalność muzealna, konserwatorska, archiwalna i biblioteczna; utrwalanie i ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą; przedsięwzięcia samorządowe służące ochronie dziedzictwa kulturowego; indywidualne i zbiorowe inicjatywy mające na celu gromadzenie oraz ochronę śladów i pamiątek dziedzictwa kulturowego; upowszechnianie wiedzy o potrzebie i metodach ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce. Jest uznawana za najbardziej prestiżowe wyróżnienie w tej dziedzinie. Laureatami tego prestiżowego wyróżnienia mogą zostać osoby fizyczne oraz instytucje.

Celem przedsięwzięcia jest promocja oraz wsparcie tych, którzy podejmują się działań służących ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego zarówno w kraju, jak i za granicą.

Do 21 października 2016 roku możliwe jest przesyłanie zgłoszeń do siedemnastej już edycji Nagrody. Zgłoszeń należy dokonać za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego pod adresem www.nagrodagieysztora.pl. Kandydatów do Nagrody zgłaszać mogą członkowie Kapituły, laureaci poprzednich edycji Nagrody oraz instytucje kultury - państwowe, samorządowe bądź pozarządowe.

Więcej informacji