Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
3 marca 2014
Rysunki i litografie znanych polskich artystów powracają do Muzeum Narodowego w Warszawie


W poniedziałek 3 marca 2014 zaginione w czasie II Wojny Światowej rysunki i litografie najwybitniejszych polskich twórców, powróciły do Muzeum Narodowego w Warszawie. 42 prace zostały odzyskane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych przy wsparciu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. Uroczystego przekazania dokonali przedstawiciele obu instytucji.

Cieszymy się, że moglibyśmy pomóc w odzyskaniu utraconych podczas II Wojny Światowej polskich dzieł. To rodzaj naszej powinności, która wynika z ponad 140-letniiej tradycji Banku Handlowego - społecznie zaangażowanego mecenasa kultury, podkreślił w swoim wystąpieniu prezes Zarządu Citi Handlowy, Sławomir S. Sikora. Mamy świadomość, że odnajdywanie dzieł sztuki, ksiąg i archiwów jest rzeczą niezwykle skomplikowaną, dlatego tak istotne są tutaj połączone starania instytucji państwowych i prywatnych, takich jak nasza.

W podobnym duchu wypowiedział się Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Bogusław Winid: "Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować panu Sławomirowi Sikorze, prezesowi Zarządu, a także wszystkim dyplomatom i urzędnikom MSZ zaangażowanym w tę skomplikowaną operację. Clooney i Blanchett mogliby się od Was sporo nauczyć"*.

Zbiór, który przekazany został Muzeum Narodowemu w Warszawie, składa się dwóch części - prac rysunkowych Jana Matejki, Józefa Chełmońskiego, Juliusza Kossaka, Jana Piotra Norblina, Zygmunta Vogla, Aleksandra Orłowskiego oraz Piotra Michałowskiego. Druga część zbioru to litografie Leona Wyczółkowskiego zakupione i otrzymane przez warszawskie muzeum od autora, Hieronima Wildera oraz Dominika Witke - Jeżewskiego, znanych, przedwojennych kolekcjonerów dzieł sztuki. Wszystkie te prace, wraz z innymi eksponatami z muzealnej kolekcji, wywiezione zostały przez Niemców w 1944 r.

Jak powiedział Prezes Citi Handlowy: Dziedzictwo narodowe jest jedną z wartości podstawowych, które kształtują tożsamość społeczeństwa. Dlatego cieszy nas, że skuteczna współpraca podmiotów publicznych z komercyjnymi owocuje odzyskiwaniem cennych eksponatów, które będą mogły być podziwiane przez kolejne pokolenia.

Citi Handlowy, poprzez Fundację Kronenberga po raz kolejny angażuje się w tego typu inicjatywę. W ramach programu "Odzyskiwanie dzieł sztuki" udało się sprowadzić do kraju dwa zaginione płótna - "Odpoczynek w szałasie tatrzańskim" Wojciecha Gersona oraz "Murzynkę" Anny Bilińskiej-Bohdanowiczowej.


*Nawiązanie do filmu "Obrońcy skarbów", opowiadającego historię grupy amerykańskich żołnierzy, którzy podczas II Wojny Światowej, prowadzili w Europie działania mające na celu odzyskiwanie zagrabionych przez nazistów dzieł sztuki. W filmie wystąpili George Clooney i Cate Blanchett.