Citi w Polsce inwestuje w młode talenty!

#MyCiti

Similar news:

baner

Citi w Polsce - Citi Handlowy i Citi Solutions Center Poland - po raz kolejny organizuje Program Praktyk Letnich dla studentów. Jak co roku do programu napłynęło kilka tysięcy zgłoszeń z polskich i zagranicznych uczelni. Osoby zakwalifikowane do programu pod okiem specjalistów próbują swoich sił m.in. w obszarach bankowości korporacyjnej i detalicznej, operacji, technologii i ryzyka.

Tegoroczny Program Praktyk Letnich to 10 tygodni, podczas których uczestnicy nie tylko zdobywają praktyczne umiejętności, ale także uczestniczą w serii szkoleń technologicznych, biznesowych oraz rozwijających tzw. kompetencje miękkie.

- Najważniejsze jest dla mnie doświadczenie – podkreśla Jędrzej Kopiszka, student Politechniki Poznańskiej, praktykant z obszaru Enterprise Infrastructure Operations & Technology, CSC Poland - Regularnie pracujemy w zróżnicowanych grupach, uczymy się technologii i podejścia do pracy. Mój zespół pracuje w Scrumie, manager wyznaczył mi konkretne cele, które mam nadzieję zrealizować. Wiem, że czeka mnie sporo pracy i nauki, ale bardzo cieszę się z każdego wyzwania.

news img news img

Znakiem czasów, również dla uczestników Programu Praktyk Letnich, jest praca w systemie hybrydowym lub całkowicie zdalnym. Jak młodzi ludzie, dla których często jest to pierwsze zetknięcie z międzynarodową organizacją, radzą sobie w takich warunkach?

- Od początku jestem pod wrażeniem - zostałam ciepło przyjęta, czekał na mnie sprzęt umożliwiający pracę zdalną. Pomimo hybrydowej formy pracy koledzy zadbali, żebym na bieżąco uczestniczyła w szkoleniach i spotkaniach. Jestem też pod stałą opieką przełożonego i nigdy nie czuję się pozostawiona sama sobie. Atmosfera jest taka, że zawsze ktoś służy pomocą i odpowiedziami – mówi Patrycja Pędzierska, studentka University of Liverpool, praktykantka z obszaru Zgodności, Citi Handlowy.

- Dzięki aplikacjom do wideokonferencji, w ramach praktyk możemy łączyć się z praktykantami z całej Europy i wymieniać doświadczenia, pomysły czy pracować w międzynarodowych zespołach nad rozwiązaniem problemu. Już od pierwszego dnia mieliśmy okazję rozmawiać z pracownikami Citi z całego świata, łączyć się z praktykantami z Irlandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii. Chęć pomocy, serdeczność i otwartość na nowe osoby to cechy, które definiują wszystkich, z którymi dotychczas pracowałem. – dodaje Jędrzej.

Program Praktyk Letnich skierowany jest do studentów dowolnych kierunków, którzy chcieliby poznać organizację i nabrać doświadczenia zawodowego. Program jest realizowany od początku lipca do połowy września. Podczas programu można zdobyć wiedzę i doświadczenie pod okiem wyznaczonego opiekuna-pracownika Citi. Na zakończenie praktyk efekty pracy są przedstawiane kadrze zarządzającej odpowiedniego obszaru biznesowego. Nabór na kolejną edycję praktyk rozpocznie się w lutym 2022 roku.

Back icon

Explore all possibilities

Student

Working at Citi Handlowy is the best start for your career. You can join us on our Summer Internship or one of our Graduate Rotational Programs. Check out what options each of them offers and choose what works best for you.
Learn more >

Explore all possibilities

Specialist

Citi Handlowy offers as many career paths as there are people. This is a job full of challenges, but also opportunities. One thing is for sure, you will have the full support of the best experts in the market. Click the button below to learn more about what we offer.
Learn more >