Rozwój Społeczności Lokalnych
Fundacja Kronenberga
10 lutego 2011
Citi Handlowy po raz kolejny liderem Indeksu BI-NGO

Citi Handlowy po raz drugi znalazł się na czele prestiżowego Indeksu BI-NGO - rankingu oceniającego internetową komunikację aktywności w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu największych polskich firm.

Indeks BI-NGO 2010 to czwarta edycja badania stron internetowych pod kątem spójnej i transparentnej komunikacji działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Badaniu poddawane są przedsiębiorstwa znajdujące się na liście 500 największych firm przygotowanej przez dziennik "Rzeczpospolita". Autorzy rankingu brali pod uwagę m.in.: nawiązanie w strategii i misji firmy do jej społecznego zaangażowania, jego komunikowanie na stronie internetowej, a także budowanie przez firmę relacji
z organizacjami pozarządowymi, przejrzystość finansową oraz pomiar efektów prowadzonych działań.

Citi Handlowy w 2010 roku utrzymał pozycję lidera w profesjonalnym podejściu do komunikacji prowadzonych działań społecznych, po raz kolejny otrzymując  maksymalną liczbę 15 punktów. Rok wcześniej Citi Handlowy jako jedyna i pierwsza w historii badania instytucja uzyskała tak wysoką punktację .

Jesteśmy niezwykle dumni z tego, że już po raz kolejny tak pozytywnie oceniony został nasz sposób komunikowania działań z zakresu społecznej odpowiedzialności. Transparentna i rzetelna komunikacja odgrywa kluczową rolę we wszystkich podejmowanych przez Citi Handlowy projektach - zarówno biznesowych jak i społecznych - mówi Iwona Murphy, Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu Citi Handlowy.

Wyniki przeprowadzonego badania zostały zaprezentowane przez dr Macieja Kozakiewicza z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz Mirellę Panek-Owsiańską, dyrektor generalną Forum Odpowiedzialnego Biznesu podczas konferencji: "Efektywność Społecznego Zaangażowania Firm. Mierzenie. Raportowanie. Komunikacja" zorganizowanej przez CSR Consulting. Forum Odpowiedzialnego Biznesu było partnerem konferencji.