Rozwój Społeczności Lokalnych
Fundacja Kronenberga
31 stycznia 2011
Citi Handlowy ponownie w Respect Index

Citi Handlowy ponownie został zakwalifikowany do RESPECT Index - indeksu warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, skupiającego 16 najbardziej odpowiedzialnych społecznie spółek. W nowej odsłonie projekt RESPECT mocno akcentuje atrakcyjność inwestycyjną spółek giełdowych, którą charakteryzuje m.in. jakość raportowania, poziom relacji inwestorskich czy ład informacyjny. Dzięki uwzględnieniu wśród kryteriów kwalifikacyjnych parametru płynności RESPECT Indeks, podobnie jak inne indeksy giełdowe, stanowi realny punkt odniesienia dla profesjonalnych inwestorów. Nacisk na kryteria związane z tymi wartościami to zasadnicza zmiana jaką GPW wprowadziła w stosunku do poprzedniej edycji.

25 stycznia, w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie II edycji projektu RESPECT, połączone z ogłoszeniem nowego składu indeksu. Zostały do niego włączone firmy notowane w WIG20, mWIG40 i sWIG80, które otrzymały najwyższe noty w specjalnym audycie analizującym ich działania na polu społecznej odpowiedzialności biznesu.

"Jesteśmy dumni, że po raz drugi znaleźliśmy się w elitarnym gronie 16 najbardziej odpowiedzialnych spółek. Wyróżnienie to traktujemy jako zobowiązanie do dalszego doskonalenia naszej strategii odpowiedzialności społecznej" - powiedział Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu Citi Handlowy, odbierając z rąk Ludwika Sobolewskiego dyplom potwierdzający zakwalifikowanie Citi Handlowy do "Respect Indeks".

Indeks RESPECT jest wskaźnikiem, który obejmuje swoim portfelem polskie spółki z Głównego Rynku GPW, działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego (corporate governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także w obszarach czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych.