Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
22 kwietnia 2009
Fundacja Kronenberga po raz drugi wyróżniona nagrodą Mocni Wizerunkiem

Strategiczne zaangażowanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy w projekt o dużym znaczeniu dla polskiego dziedzictwa narodowego i zbudowana wokół niego kampania promocyjna zostały docenione główną nagrodą w konkursie Mocni Wizerunkiem, organizowanym w ramach VIII Kongresu Public Relations.

Mocni wizerunkiemW latach 2004-2005 ekipa archeologiczna pod kierownictwem prof. Jerzego Gąssowskiego prowadziła poszukiwania grobu Mikołaja Kopernika. Pod koniec drugiego sezonu badawczego odkryto grób, który mógł być miejscem spoczynku astronoma. Wykonana na podstawie wydobytej czaszki rekonstrukcja twarzy zmarłego powiększyła to prawdopodobieństwo. Aby potwierdzić swoje przypuszczenia, naukowcy planowali dalsze badania. Miały one skupić się na poszukiwaniu materiału porównawczego do analiz genetycznych DNA. Oczekiwano, że uzyskany będzie on od żyjących krewniaczek Mikołaja Kopernika, ze szczątków biskupa Łukasza Watzenrode, wuja Mikołaja Kopernika lub z materiału genetycznego astronoma znalezionego w należących do niego księgach. Sukces przyniosła trzecia metoda.

W projekt identyfikacji szczątków Mikołaja Kopernika, prowadzony w latach 2006-2008, zaangażowana była Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga. Naukowcy zdobyli pewność, że poznali miejsce pochówku wielkiego astronoma dzięki finansowanym przez Fundację badaniom.

Fundacja Kronenberga była odpowiedzialna również za promocję tego doniosłego dla nauki wydarzenia. Informacja o odkryciu przekazana została na specjalnej konferencji prasowej, której głównymi bohaterami były osoby o największym znaczeniu dla tego odkrycia - prof. Jerzy Gąssowski, kierownik ekipy archeologicznej, prof. Marie Allen, wybitna genetyk, która dokonała kluczowych badań genetycznych Sławomir S. Sikora, prezes Zarządu Citi Handlowy. W celach promocyjnych i edukacyjnych przygotowany został dokumentalny film o historii poszukiwań grobu Kopernika, który był prezentowany m.in. na największych na świecie międzynarodowych targach filmów i programów dokumentalnych odbywających się w Cannes. Fundacja sfinansowała również wydanie książki o badaniach nad identyfikacją grobu Kopernika - jest ona przekazywana placówkom edukacyjnym, bibliotekom, muzeom, konserwatorom zabytków.

Przygotowana została również specjalna strona internetowa, aby wszystkim zainteresowanym przekazać pełne informacje na temat historii poszukiwań grobu astronoma.

Komentując przyznanie nagrody Iwona Jaworska, prezes Zarządu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy powiedziała: Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga od ponad dwunastu lat aktywnie wspiera innowacyjne programy i przedsięwzięcia z zakresu rozwoju lokalnego i edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i tradycji. Program poszukiwań grobu Mikołaja Kopernika doskonale pasował do profilu działania Fundacji. A realizacja przemyślanej akcji edukacyjno-promocyjnej to była nasza powinność zarówno wobec społeczeństwa, jak i naszych interesariuszy.

Nagrodą "Mocni Wizerunkiem" Fundacja została wyróżniona już po raz drugi. W 2007 otrzymała ją za realizację przedsięwzięcia "Światowy Dzień Citi dla Społeczności 2006".

Celem konkursu "Mocni Wizerunkiem" jest promocja i upowszechnianie działań podejmowanych przez firmy na polu społecznym, polegających na wspieraniu organizacji i akcji charytatywnych, ludzi, czy też projektów społecznych w wymiarze PR.

Organizatorzy Kongresu Public Relations, przyznają nagrody firmom, które w swoich działaniach w roku poprzedzającym przyznanie nagrody, intensywnie wykorzystywały metody i techniki Public Relations, nie ograniczając się jedynie do kontaktów z mediami, czy innych pól aktywności PR, ale przede wszystkim poprzez mecenat i działania na polu społecznym, wspierały organizacje i akcje charytatywne, ludzi, czy też projekty społeczne w wymiarze PR. Zwycięzców wyłania jury skupiające specjalistów i praktyków w dziedzinie PR.