Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
8 listopada 2008
W ramach tegorocznego Światowego Dnia Citi dla Społeczności ponad 1200 wolontariuszy zrealizowało 87 projektów społecznych

87 zrealizowanych projektów pro publico bono w 45 miastach, miasteczkach i wsiach to rezultat Światowego Dnia Citi dla Społeczności. Na dofinansowanie realizowanych projektów Citi Handlowy przeznaczył 271 000 złotych. Na świecie w programie uczestniczyło aż 60 000 osób w ponad 100 krajach. W Polsce w finale programu, który w tym roku przypadł na 8 listopada, wzięło udział ponad 1200 wolontariuszy Citi Handlowy oraz członkowie lokalnych społeczności.

Światowy Dzień Citi dla Społeczności to finał trzeciej edycji międzynarodowego programu wolontariatu pracowniczego, którego celem jest pomoc społecznościom lokalnym. Program, nad realizacją którego czuwa Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga, umożliwia pracownikom banku dzielenie się czasem, wiedzą i doświadczeniem z potrzebującymi. Inspiruje on pracowników Citi Handlowego do włączenia się w akcje społecznie użyteczne, ułatwia im dostęp do ofert wolontariatu oraz pomaga w realizowaniu zadań poprzez szkolenia, konsultacje. Misję nowoczesnej filantropii Citi Handlowy rozumie bowiem przede wszystkim jako kształtowanie trwałych postaw prospołecznych.

- W programie wolontariatu pracowniczego najważniejsze jest osobiste zaangażowanie wolontariuszy oraz autentyczna chęć niesienia pomocy potrzebującym. Citi Handlowy pomaga pracownikom pomagać innym, wspierając ich oddolne inicjatywy. Dlatego z roku na rok coraz więcej pracowników banku decyduje się zostać wolontariuszem i zachęca do tego swoje rodziny i znajomych - powiedział Krzysztof Kaczmar, Dyrektor Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.

Program Wolontariatu Pracowniczego w Citi Handlowy ma nowatorską, otwartą formułę. Zaproszenia do udziału w programie skierowane są do przedstawicieli lokalnych społeczności, takich jak władze samorządowe, proboszczowie parafii, dyrektorzy szkół i ośrodków zdrowia. Za ich pośrednictwem, a także za pośrednictwem mediów Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga chce dotrzeć z informacją o realizowanych przedsięwzięciach i zachęcić do niesienia pomocy potrzebującym jak największą rzeszę ludzi.

Innowacyjność Program Wolontariatu Pracowniczego w Citi Handlowy przejawia się w wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi, takich jak specjalny program informatyczny, który pozwala skojarzyć kompetencje danej osoby z zapotrzebowaniem ze strony konkretnych instytucji. Wolontariusze określają, czym się interesują i co chcieliby robić po czym sprawdzają, gdzie ich pomoc będzie najbardziej przydatna. Z drugiej strony do Fundacji zgłaszają się organizację pozarządowe, określając jakiej liczby osób, w jakim wymiarze czasu i z jakimi umiejętnościami im brakuje. Wszelkie informacje, dotyczące wolontariatu dostępne są w osobnej sekcji, dedykowanej do programu w Intranecie. Od tego roku także każda osoba nie będąca pracownikiem banku za pośrednictwem strony www.citihandlowy.pl/gcd może wybrać interesujący ją projekt i zostać wolontariuszem.


Filary tegorocznego filary tegorocznej edycji Światowego Dnia Citi dla Społeczności to pięć głównych projektów:

  • Citi czyta dzieciom:  w kilku miastach wolontariusze Citi Handlowy wspólnie z Fundacją "ABC XXI Cała Polska czyta dzieciom" przeprowadzili akcje czytania książek najmłodszym
  • Green Citi: wolontariusze wspólnie z Fundacją "Ja Wisła" oznakowali i posprzątali tereny leśne w Rezerwacie Przyrody Łachy Brzeskie w okolicach Warszawy
  • Krewniacy z Banku: w Warszawie, Olsztynie, Bydgoszczy i Katowicach 300 wolontariuszy wzięło udział w akcji krwiodawstwa
  • Grosikowe Wędrówki: dla dzieci z 40 klas szkół podstawowych w całej Polsce zorganizowano warsztaty edukacyjne, podczas których poznały one podstawowe zasady ekonomii i finansów
  • Wolontariusz na Bank: pracownicy Citi Handlowy zrealizowali stworzone przez siebie projekty, które ich zdaniem najlepiej odpowiadały potrzebom ich lokalnych społeczności


Kryterium wyboru projektów wskazanych przez wolontariuszy Citi Handlowy było wyczucie potrzeb innych, długofalowe działania na rzecz jednej organizacji, innowacyjność proponowanych prac lub doskonałe przygotowanie projektu.

- W ramach konkursu "Wolontariusz na Bank" Citi Handlowy umożliwia wolontariuszom wskazanie potrzeb w środowisku, w którym żyją i pracują. W tym roku pozytywnie zaopiniowaliśmy 51 projektów, które naszym zdaniem najlepiej przysłużą się lokalnym społecznościom. Każdy z nich bank dofinansował kwotą do 5 000 złotych, a cztery najlepsze otrzymały dodatkowe środki na realizację założonych celów - powiedział Krzysztof Kaczmar, Dyrektor Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.


W tym roku w sposób szczególny kryteria te spełniły projekty:

  • "Bo Ognisko To Nie Wszystko": maluchy z Harcerskiej Bazie Obozowej w Wygoninie zyskały gruntownie odremontowaną salę, w której będą mogły doskonalić swoje umiejętności i rozwijać pasje.
  • "Lepsza Zima": dzięki wolontariuszom Citi Handlowy bezdomne zwierzęta ze schroniska w Józefowie będą mogły przetrwać mrozy w ciepłych budach i z pełną miską jedzenia.
  • "Świetlica": odbiorcami projektu byli słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Andrychowie. Praca wolontariuszy zaowocowała zorganizowaniem świetlicy i biblioteki oraz powstaniem kół zainteresowań - turystycznego, plastycznego i fotograficznego.
  • Odnowienie sal Oddziału Dziecięcego w Szpitalu Miejskim w Łowiczu: najmłodsi pacjenci będą mogli dochodzić do zdrowia w kolorowych, ozdobionych bajkowymi motywami salach. Wolontariusze zainstalowali kolorowe lampki ścienne, przynieśli książeczki i kolorowanki, kupili nowe komplety dziecięcej pościeli, prześcieradła i koce. Wszystko po to, aby wpłynąć pozytywnie na samopoczucie chorych dzieci i przyspieszyć ich leczenie.


Informacje o projektach zrealizowanych w ramach tegorocznego Światowego Dnia Citi dla Społeczności:


LUBELSKIE
rozwiń

LUBUSKIE
rozwiń

ŁÓDZKIE
rozwiń

KUJAWSKO-POMORSKIE
rozwiń

MAZOWIECKIE
rozwiń

OPOLSKIE
rozwiń

PODLASKIE
rozwiń

ŚLĄSKIE
rozwiń

ŚWIĘTOKRZYSKIE
rozwiń

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
rozwiń

ZACHODNIOPOMORSKIE
rozwiń

POMORSKIE
rozwiń