Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
5 czerwca 2009
"Innowacje w bankowości" - nowy konkurs Fundacji Kronenberga

Innowacje w bankowości to ogólnopolski konkurs Fundacji Kronenberga i banku Citi Handlowy skierowany do studentów II-V roku wszystkich typów uczelni. Jego celem jest zainspirowanie młodych ludzi do zaproponowania innowacyjnych rozwiązań biznesowych. Pozwala to wykorzystać wiedzę i kreatywność młodych ludzi oraz zwiększyć ich wiarę w możliwości rozwijania swojej kariery, bowiem dzięki konkursowi studenci mogą wziąć udział w pracach zespołu wdrażającego daną innowację oraz otrzymać nagrody pieniężne.

W ramach konkursu studenci przygotowują esej opisujący twórcze rozwiązanie istniejącego w praktyce problemu biznesowego. Tematy esejów są oceniane przez zespoły w poszczególnych jednostkach banku, które na co dzień spotykają się z danym zagadnieniem.

Na konkurs wpłynęło 127 prac, z czego do oceny jury zakwalifikowano 122 eseje.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 5 czerwca 2009 roku.
Finaliści konkursu zostali zaproszeni do Sali Zarządu Citi Handlowy. Przyjął ich Witold Zieliński, wiceprezes Zarządu banku, który chwalił pomysłowość uczestników:
"Wszystkie nadesłane prace odznaczały się pomysłowością i wskazywały obszary, gdzie z pewnością można wprowadzić innowacyjne rozwiązania usprawniające prace banku. Pokazują one wyraźnie, że dla młodego człowieka najważniejszą cechą, jaką powinny posiadać produkty bankowe jest ich mobilność oraz dostępność wszystkich usług przez telefon komórkowy. Była to dla nas niewątpliwie inspirująca lektura."

Nagrodę główną, 10 000 zł oraz 3 miesięczny staż w Citi Handlowy otrzymał Paweł Tatomir z Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas stażu podejmie on pracę nad wdrożeniem zwycięskich pomysłów, którymi są interesujący projekt organizacji oddziału bankowego oraz nowatorski pomysł konta.

Witold Zieliński, wiceprezes Zarządu
Citi Handlowy wręcza nagrodę
Pawłowi Tatomirowi, zwycięzcy
konkursu "Innowacje w bankowości"

Dodatkowo przyznanych zostało pięć wyróżnień oraz nagrody w wysokości 2000 zł, które otrzymali:

  • Sławomir Momot, ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
  • Stanisław Kośnik, z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
  • Maciej Kupper, z Uniwersytetu Gdańskiego
  • Tomasz Farjan, ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
  • Piotr Franus, z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie


Finaliści konkursu "Innowacje w bankowości" z kartami przedpłaconymi, na których zdeponowana została nagroda finansowa

Finaliści konkursu i członkowie jury podczas prezentacji Pawła Tatomira, który przedstawia założenia zwycięskiego projektu

Projekty przesłane na konkurs oceniało jury w składzie:
Witold Zieliński, Wiceprezes Citi Handlowy - Przewodniczący Jury Konkursu
Iwona Brzozowska, Szef Pionu Zarządzania Produktami Detalicznymi i Usługami Maklerskimi Citi Handlowy
Mariusz Cholewa, Szef Zespołu Doradców Prezesa Citi Handlowy
Sebastian Geldner, Naczelnik Wydziału ds. Usług Płatności Produktów Depozytowych w Citi Handlowy
Justyna Kwiek, Dyrektor Biura Marketingu Citi Handlowy
Maja Nowakowska, Dyrektor ds. Rozwoju i Strategii Citi Handlowy
Małgorzata Wojciechowska, Dyrektor ds. Produktów Zarządzania Środkami Finansowymi Citi Handlowy