Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
24 czerwca 2008
Nagroda STOB dla Citi Handlowy za zaangażowanie i działania na rzecz edukacji finansowej

24 czerwca, podczas konferencji "Instytucje finansowe na rzecz edukacji finansowej", zorganizowanej wspólnie przez Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Finansowego Obywateli RP (STOB) i Katedrę Ubezpieczenia Społecznego SGH, Jarosław Lepka, zastępca dyrektora Fundacji Kronenberga, odebrał nagrodę przyznaną Citi Handlowy za zaangażowanie i działania na rzecz edukacji finansowej.

Adam Gwara, wiceprzewodniczący Rady Programowej STOB, uzasadniając przyznane wyróżnienie powiedział: "Bank Handlowy w Warszawie jest szczególnym przykładem świadomej i przemyślanej strategii CSR. Warto obserwować jak buduje partnerstwo poprzez  programy edukacyjne realizowane w szerokiej współpracy z innymi instytucjami, aby podążać śladem najlepszych".

Laureatów wyłoniono spośród podmiotów finansowych, które wzięły udział w badaniu przeprowadzonym w dniach 26 maja - 14 czerwca 2008 roku. Kapituła oceniała zaangażowanie w krzewienie wiedzy ekonomicznej i finansowej.

Celem konferencji była próba postawienia diagnozy stanu edukacji ekonomicznej oraz zacieśnienie współpracy podmiotów edukacyjnych i podmiotów finansowych w zakresie budowania świadomości finansowej Polaków. Patronat Honorowy nad konferencją objęła Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego
i Usług oraz dr Stanisław Kluza, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.