Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
3 kwietnia 2008
Dzień Przedsiębiorczości w Citi Handlowy

Citi Handlowy wziął udział w projekcie Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości "Dzień Przedsiębiorczości".

Przedsięwzięcie to ma na celu pomóc młodym ludziom w zaplanowaniu swojej drogi edukacyjnej i zawodowej. Uczniowie mają możliwość odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy, dzięki czemu mogą zweryfikować swoje wyobrażenia o konkretnym zawodzie, uzyskać informacje o wymaganym wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

Dodatkowo każdy z uczestników może osobiście zobaczyć, jaki jest związek pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową oraz zapoznać się z organizacją i obowiązującymi w niej mechanizmami zarządzania.

W całym kraju w akcji wzięło udział ok. 20 tys. instytucji i ponad 45 tys. uczniów.
Citi Handlowy w prawie 90 oddziałach przyjął 269 uczniów - najwięcej ze wszystkich firm.


Największa grupa - 110 uczniów - przybyła do oddziału Citi Handlowy przy ul. Goleszowskiej.


Pracownicy pokazywali im procedury obsługi klientów, innowacyjność przy otwieraniu relacji (np. możliwość otrzymania od ręki karty debetowej do rachunku), produkty banku czy sposoby ochrony danych osobowych.

Wizyta została oceniana bardzo pozytywnie przez pracowników Banku, którzy zwrócili uwagę na duże zainteresowanie ze strony uczniów przedstawionymi im tematami oraz na zaangażowanie w wykonywanie poleconych im zadań. Nasi goście mieli też dużą wiedzę teoretyczną, którą porównywali z codzienną pracą w Banku.

Wielu uczniów podkreślało, że Bank w sposób niezwykle przyjazny podchodzi do klientów, chwalili atmosferę, jaka panuje w oddziale, a o pracy mówili, że jest "super!". Dobre oceny wystawiali także nauczyciele: "Jako koordynator Dnia Przedsiębiorczości w naszej szkole uważam, że jest to bardzo duże przedsięwzięcie. Wielkie gratulacje dla Citi Handlowy, bo przyszło bardzo dużo młodzieży, a organizacja była świetna. Chciałabym, by w przyszłym roku jak najwięcej moich uczniów wzięło udział w Dniu Przedsiębiorczości właśnie w tym banku".

Karol Piętka dyrektor Departamentu Wsparcia Szefa Sektora Bankowości Detalicznej, komentował:
"Jestem bardzo zadowolony z tego, co osiągnęliśmy. W organizację dnia zaangażowało się wielu pracowników i młodzi ludzie byli bardzo zadowoleni z tego, co zobaczyli. Niektórzy mówili, że chcieliby wrócić do Banku już jako pracownicy. To był naprawdę udany dzień!"