Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
11 listopada 2007
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga uznana Instytucją Pro Publico Bono

Pro Publico BonoKapituła Konkursu Pro Publico Bono, obradująca pod kierownictwem prof. Andrzeja Zolla, postanowiła przyznać Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy honorową nagrodę za całokształt działalności oraz tytuł Instytucji Pro Publico Bono. Jest to najbardziej cenione wyróżnienie dla organizacji pozarządowych przyznawane za działalność społeczną.

Fundacja Konkursu Pro Publico Bono przyznaje nagrody za najlepsze Dzieło Obywatelskie organizacjom obywatelskim działającym na polu pomocy społecznej, edukacji, kultury, rozwoju regionalnego lub kontaktów dyplomatycznych.
Po praz pierwszy Konkurs został zorganizowany w roku 1999 - dla uczczenia dziesięciolecia III Rzeczpospolitej. Jego ideą jest promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego jako wyrazu wolności Polski i jej mieszkańców. Stąd też i okoliczność przyznawania nagród - Dzień Niepodległości. O przyznaniu nagrody decyduje kapituła, w której skład wchodzą między innymi: prof. Andrzej Zoll, prof. Władysław Bartoszewski, prof. Henryk Mikołaj Górecki, prof. Antoni Kamiński, dr Janusz Kochanowski, Maja Komorowska, ks. Franciszek kardynał Macharski, prof. Andrzej Stelmachowski.

Na konkurs zgłoszono ponad 220 "dzieł", realizowanych przez ponad 180 organizacji. Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga otrzymała to niezwykle prestiżowe wyróżnienie w nagrodę za całokształt działalności, a specjalnie docenione zostało upowszechnianie wolontariatu pracowniczego oraz wspomaganie działań obywatelskich. To pierwszy raz, kiedy wyróżniono fundację związaną z instytucją biznesową.

"W XIX wieku rodzina Kronenbergów zapisała piękną kartę działalności społecznej i patriotycznej. W działaniach Fundacji widać inspirację dziełami patrona. Ma ona dobrą markę u organizacji społecznych" - powiedział prof. Antoni Kamiński, członek Kapituły Konkursu.

Uroczystości wręczenia nagród towarzyszyła debata "Pochwała inteligencji" oraz koncert Orkiestry Kameralnej pod batutą znanej dyrygentki, Agnieszki Duczmal.

Pro Publico Bono

W imieniu Fundacji nagrodę odbierał Bogdan Serwatka - Dyrektor Regionu Południowego Citi Handlowy


Pro Publico Bono

Wśród zgromadzonych na Gali byli między innymi członkowie Kapituły Konkursu: Maja Komorowska i prof. Antoni Kamiński