Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
18/10/2007
Lista instytucji, które otrzymały dotacje

Decyzją Zarządu Fundacji Kronenberga, po rozpatrzeniu wniosków o dotację na projekty o charakterze lokalnym, których termin składania upłynął 16 sierpnia 2007 r., dotacje przyznano następującym instytucjom:


Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi
- 10 960,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Śmiech smutek i zachwyt - konkurs plastyczny inspirowany poezją Juliana Tuwima".


Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Opolu Lubelskim
- 1 350,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Szlakiem lokalnych tradycji i ginących zawodów - warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży".


Politechnika Łódzka
- 32 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup instrumentów potrzebnych do funkcjonowania Akademickiej Orkiestry Politechniki Łódzkiej.


Uniwersytet Wrocławski,
- 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego - digitalizacja i mikrofilmowanie wybranych, niszczejących gazet śląskich ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu".


Zespół Szkół Samorządowych nr. 1 w Złotowie
- 2 135,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Edukacja ekonomiczna".


I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach
- 10 000,00 zł  z przeznaczeniem na realizację projektu "Języki obce - oknem na świat".


Miasto Sosnowiec
- 30 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "BEZPIECZEŃSTWO DOBREM NAJWYŻSZYM, czyli jesteśmy świadomi, skuteczni i bezpieczni".


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku
- 16 160,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Program zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami funkcji percepcyjno - motorycznych".


Stowarzyszenie Dar Serca dla Serc Wielu na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski
- 12 260,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Wyposażenie Sali Integracji Sensorycznej".


Stowarzyszenie Przyjaciół Nowego Tomyśla
- 30 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "W locie ku gwiazdom".


Żuromińskie Centrum Kultury
- 5 700,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Fantazja jest wokół nas".


Zespół Szkół Rolniczo - Technicznych im. Bohaterów Walki z Faszyzmem w Zwoleniu
- 5 510,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Młody przedsiębiorco - sam otwórz drzwi do lepszych dni".


Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych ERKON w Elblągu
- 18 700,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Szkolenia zawodowe - drogą do uzyskania pracy dla osób niepełnosprawnych".


Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, Regionalny Klub Głuchoniewidomych w Warszawie
- 13 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Warsztaty komunikacji dla osób głuchoniewidomych".


Łódzkie Centrum Kształcenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi
- 6 700,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Łączy nas piosenka i taniec - integracyjny przegląd twórczości dziecięcej".

Stowarzyszenie Ocalić Szansę - SOS we Wrocławiu
- 9 655,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu "MOJE MIASTO MOJĄ SZTUKĄ".


Wyspa skarbów - Gdański Archipelag Kultury w Gdańsku Sobieszewie
- 6 430,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Konkurs na Spektakl Nawiązujący do Twórczości Adama Mickiewicza W Ramach IV Spotkań Teatralnych w Rocznicę Śmierci Wieszcza".


Pisemne zawiadomienia dotyczące zarówno przyznanych dotacji, kwoty jej wysokości i przeznaczenia, a także dotyczące decyzji odmownych zostały wysłane pocztą do wszystkich instytucji, które składały wnioski o dotacje.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania dofinansowania:
pkt IX -  "Postanowienie Zarządu Fundacji jest ostateczne i niepodważalne".
pkt  IV -  "(...) Zarząd Fundacji w negatywnym postanowieniu nie jest zobowiązany do określenia przyczyn swojego stanowiska".

Kolejny termin przyjmowania wniosków na projekty o charakterze lokalnym upływa 14 grudnia 2007 r. Wnioski należy składać wg zasad przyznawania dotacji opisanych na stronie Fundacji.