Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
06 lipca 2007
Dotacje zostały przyznane - lista instytucji, które otrzymały dotację

Decyzją Zarządu Fundacji Kronenberga, po rozpatrzeniu wniosków o dotację na projekty o charakterze lokalnym, których termin składania upłynął 2 kwietnia 2007 r. dotacje przyznano następującym instytucjom:

 • Muzeum Śląskie w Katowicach dla Centrum Scenografii Polskiej Oddziału Muzeum Śląskiego w Katowicach
  - 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup Kolekcji Obrazów Wiesława Langego

 • Regionalne Centrum Wolontariatu z Łodzi
  - 21.055,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Szkolne Kluby Wolontariusza śladami kultury żydowskiej"

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Mysłowicach
  - 22.433,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Biblioteka z ekonomią za pan brat"

 • Fundacja Promocji Europejskiej w Lublinie
  - 21.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Uczyć i zrozumieć dziecko z ADHD"

 • Polskie Stowarzyszenie Montessori w Łodzi
  - 10.650,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Edukacja w zakresie wieku dziecięcego (przedszkole, klasy 1-3) metodą Marii Montessori - kurs propedeutyczny (wakacyjny)"

 • Stowarzyszenie TRATWA z Olsztyna
  - 14.360,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Akcja Miasto - program innowacyjnych działań edukacyjnych w środowiskach defawowryzowanych"

 • Fundacja Otwarta Brama w Łodzi
  - 26.330,00 zł z przeznaczeniem na realizacje projektu "Czas na zmiany"

 • Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości we Wrocławiu
  - 20.400,00 zł z przeznaczeniem na realizacje projektu "Jestem przedsiębiorczy - znajduję swoje miejsce na europejskim rynku pracy" - program wspierający przedsiębiorczość ludzi młodych"

 • Uniwersytet Jagielloński - Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwestytetu
  - 10.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "III Dni Przedsiębiorczości"

 • Polski Związek Głuchych Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu we Wrocławiu
  - 18.435,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Nie słyszę - ale mówię". Szkolenia i warsztaty dla rodzin dzieci z wadami słuchu

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Ogrodzieńcu
  - 16.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Wsparcie systemu szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie śląskim"

 • Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie
  - 29.735,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Dajmy szanse - Budujmy możliwości"

 • Dom Kultury Borki w Radomiu
  - 3.635,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Wakacje z pędzlem i paletą - warsztaty plastyczne"

 • Olecka Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
  - 9.376,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Warsztaty rzeźbiarskie z elementami snycerki"

 • Puławski Ośrodek Kultury DOM CHEMIKA
  - 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Kreatywne lato"

 • Sądeckie Towarzystwo Muzyczne w Nowym Sączu
  - 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Edukacja Muzyczna Dzieci i Młodzieży"


Pisemne zawiadomienia dotyczące zarówno przyznania dotacji, kwoty jej wysokości i przeznaczenia, a także dotyczące decyzji odmownej zostały wysłane pocztą do wszystkich instytucji, które złożyły wniosek o dotację.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania dofinansowania:
pkt IX - "Postanowienie Zarządu Fundacji jest ostateczne i niepodważalne".
pkt IV - "(...) Zarząd Fundacji w negatywnym postanowieniu nie jest zobowiązany do określenia przyczyn swojego stanowiska".

Kolejny termin przyjmowania wniosków na projekty o charakterze lokalnym upływa 16 sierpnia 2007 r. Wnioski należy składać wg zasad przyznawania dotacji opisanych na stronie Fundacji.