Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
21 maja 2007
Citi Handlowy Dobroczyńcą Roku 2006
21 maja br. w Sali Koncertowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się Gala Finałowa dziesiątej, jubileuszowej edycji konkursu Dobroczyńca Roku 2006.


Podczas Gali Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga została nagrodzona tytułem Dobroczyńcy Roku 2006 w kategorii "Współpraca firmy z organizacją pozarządową - duża firma". Nagroda została przyznana za współpracę przy ogólnopolskim programie edukacji ekonomicznej "Moje Finanse". Nominację zgłosiła Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Nagrodę odebrał Witold Zieliński, Wiceprezes Citi Handlowy.


Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy nominowało w sumie 6 organizacji społecznych. Poza wspomnianą Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości nominacje zgłosili: Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko", Centrum Edukacji Obywatelskiej, Nidzicki Fundusz Lokalny i Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Zełwągi.


Celem konkursu Dobroczyńca Roku jest promocja społecznego zaangażowania i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców oraz informowanie o akcjach i programach społecznych, które zostały zrealizowane z pomocą przedsiębiorstw, ich pracowników oraz organizacji pozarządowych. Ponadto konkurs umożliwia fundacjom i stowarzyszeniom publiczne podziękowanie darczyńcom za udzielone wsparcie. Konkurs organizowany jest od 1997 roku, od roku 2000 przez Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.Do tytułu Dobroczyńca Roku mogą być nominowane przedsiębiorstwa prywatne, państwowe i fundacje utworzone przez firmy mające siedzibę w Polsce. Nominacje mogą być zgłaszane przez organizacje pozarządowe: stowarzyszenia i fundacje (z wyłączeniem fundacji utworzonych przez firmy) z terenu Polski. Od 2004 roku nominacje mogą być także składane samodzielnie przez firmy.