Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
5 stycznia 2007
Zmarł Profesor Cezary Józefiak, Przewodniczący Rady Fundacji Kronenberga

5 stycznia br. zmarł prof. Cezary Józefiak, członek Rady Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga od początku jej działalności, a od roku 2003 jej Przewodniczący. Wieloletni członek Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA.

Był członkiem Jury Konkursu o Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie SA oraz Przewodniczącym Jury konkursu "Start Do Kariery".

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o jego śmierci.

Odszedł od nas wybitny polski uczony, który wykształcił kilka pokoleń ekonomistów pracując na Uniwersytecie Łódzkim, piastując stanowisko dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz będąc członkiem Rady Naukowej Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk.

W latach 1995-1999 był prezydentem Centrum im. Adama Smitha, a od 1998 do 2004 członkiem Rady Polityki Pieniężnej NBP.

Był doradcą NSZZ Solidarność, uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu, w latach 1989-1991 senatorem RP i przewodniczącym Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej.

Prof. Cezary Józefiak był przede wszystkim człowiekiem wielkiego serca, obdarzonym wyjątkowym poczuciem humoru, pełnym energii i niezwykłej życzliwości dla ludzi.