Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
7 grudnia 2006
Dekada nowoczesnej filantropii w Citi Handlowy

Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga od 10 lat wciela w życie misję nowoczesnej filantropii. Za jej pośrednictwem Citi Handlowy realizuje największe w kraju ogólnopolskie i lokalne projekty, które są wyrazem idei społecznej odpowiedzialności banku. Liczba odbiorców programów realizowanych przez Fundację sięga już czterech i pół miliona.

Nie przez przypadek patronem Fundacji jest Leopold Kronenberg - XIX-wieczny biznesmen, jeden z założycieli Banku Handlowego. Zasłużył się on nie tylko przedsiębiorczością, ale również swoją działalnością charytatywną. Celem Fundacji jest wspieranie prac na rzecz dobra publicznego. Filantropia realizowana jest w oparciu o starannie przygotowaną strategię, która koncentruje prace Fundacji na czterech zasadniczych obszarach:

  • Edukacji finansowej,
  • Promowaniu przedsiębiorczości,
  • Rozwoju lokalnym,
  • Ochronie dziedzictwa narodowego.


Fundacja tworzy programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz organizuje i prowadzi konkursy inspirujące młodzież akademicką do realizacji własnych pomysłów na przedsięwzięcia gospodarcze. Wspiera stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz edukacji. Funduje coroczną nagrodę za wybitne osiągnięcia w zakresie myśli teoretycznej w dziedzinie ekonomii i finansów. Ponadto Fundacja dotuje inicjatywy w zakresie kultury oraz przyznaje nagrodę za działalność na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego.

Bardzo ważnym docenieniem działań Fundacji było wyróżnienie specjalne Ministra Kultury za ustanowienie dorocznej nagrody im. Prof. Aleksandra Gieysztora, która jest przyznawana osobom i instytucjom za ich działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ponadto program Wolontariatu Pracowniczego, istniejący w banku od 2004 r., został uhonorowany główną nagrodą w V edycji konkursu "Barwy Wolontariatu", w kategorii Wolontariat Pracowniczy - jako najbliższy rzeczywistej idei wolontariatu. Jest to wyróżnienie przyznawane przez Centrum Wolontariatu. Dwie wolontariuszki Citi Handlowy otrzymały nagrodę Osobowości Miesiąca, także przyznawaną przez Centrum Wolontariatu. To właśnie grupa 1000 aktywnie działających wolontariuszy urzeczywistnia na codzień, poprzez swoją pracę i poświęcenie, ideę społecznej odpowiedzialności banku.