Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
20 października 2006
Światowy Dzień Citigroup dla Społeczności

18 listopada 2006 r. pracownicy Citigroup w ponad 100 krajach jednocześnie zaangażują się wolontarystycznie w działania na rzecz swojego otoczenia. W akcji będą uczestniczyć pracownicy Citigroup wraz z rodzinami i przyjaciółmi. Celem Światowego Dnia Citigroup dla Społeczności jest zaakcentowanie globalnego zaangażowania naszej instytucji w sprawy społeczne i wykorzystanie potencjału wspólnego działania na rzecz potrzebujących.

Z tej okazji w Polsce, w ramach Programu Wolontariatu Pracowniczego w Citi Handlowy,  Fundacja Kronenberga zorganizowała konkurs "Wolontariusz na Bank!". Zadaniem jego uczestników - pracowników Banku - było  przygotowanie propozycji projektu, który zamierzają zrealizować wspólnie z wybraną organizacją społeczną.

Do Fundacji wpłynęło 39 zgłoszeń konkursowych, które 9 października br. zostały ocenione przez niezależną Kapitułę w składzie:

  1. Anna Dymna - Prezes Fundacji "Mimo Wszystko"
  2. Mateusz Dzieduszycki - Telewizja Polska SA
  3. Dariusz Pietrowski - Prezes Centrum Wolontariatu w Warszawie
  4. Witold Zieliński - Wiceprezes Zarządu, Citi Handlowy
  5. Lidia Jabłonowska-Luba - Członek Zarządu, Citi Handlowy
  6. Iwona Jaworska - Prezes Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga, Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu, Citi Handlowy

Kapituła wybrała 20 najlepszych projektów, które uzyskały wsparcie finansowe w wysokości do 5.000 zł każdy z przeznaczeniem na ich realizację. Dodatkowo, decyzją Zarządu Fundacji Kronenberga, wsparcie finansowe w wysokości po 2.000 zł otrzymało kolejnych 16 projektów.

Najwięcej projektów zakłada prace remontowe oraz edukację, głównie dzieci. Wolontariusze będą uczestniczyć  m.in. w realizacji zajęć z profilaktyki postępowania z psami niebezpiecznych ras oraz w akcji "Dziecięca kampania społeczna o nieagresji". Zorganizują również zajęcia teatralne, taneczne i plastyczne dla dzieci ze szkół, świetlic oraz domów dziecka. Wolontariusze zbudują także podjazd dla wózków inwalidzkich w domu w Miechowie, który zamieszkują dwaj niepełnosprawni bracia. Wymienią też zniszczoną przez ulewę podłogę w Ośrodku Terapii Zajęciowej dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Warszawie; w Bydgoszczy zaś wyremontują, zaadaptują i wyposażą kilka pomieszczeń mieszkalnych i przeznaczonych do uprawiania sportu oraz zabawy dla dzieci i młodzieży. W Otwocku pracownicy Banku zorganizują turniej tenisa stołowego dla dzieci z ogniska wychowawczego, a poprzez organizację pikniku promującego sport pomogą  w organizacji juniorskiej sekcji rugby w Nowym Dworze Mazowieckim. Wolontariusze z Citi Handlowy wezmą również udział w akcji oddawania krwi, a także w organizacji imprez artystycznych i kulturalnych dla ludzi starszych z ośrodka rehabilitacyjno-opiekuńczego.

Finał wszystkich projektów wolontariackich będzie miał miejsce 18 listopada 2006 podczas Światowego Dnia Citigroup dla Społeczności.Program Wolontariatu Pracowniczego w Citi Handlowy