Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
6 czerwca 2006
Dotacje zostały przyznane

6 czerwca br. odbyło się posiedzenie Zarządu Fundacji Kronenberga poświęcone rozpatrzeniu wniosków o dotację na projekty o charakterze lokalnym. Do 4 kwietnia br. złożonych zostało 119 wniosków, na łączną kwotę 3.047.728,54 zł które po zarekomendowaniu przez lokalne oddziały Citi Handlowy zostały skierowane do biura Fundacji.
Zarząd Fundacji przyznał 26 dotacji na łączną kwotę 400.830,00 zł.
Struktura przyznanych dotacji w ramach poszczególnych obszarów programowych kształtuje się następująco: 

 EDUKACJA  ROZWÓJ LOKALNY
 Innowacje w edukacji

 6

 Priorytety opieki zdrowotnej

 0

 Edukacja ekonomiczna

 3

 Polityka społeczna

 3

 Dziedzictwo kulturowe i tradycje

 4

 Nauka przedsiębiorczości

 3

 Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży

 7

   


O decyzji Zarządu wnioskujący zostaną poinformowani drogą pocztową. Informacje dostępne są również w biurze Fundacji Kronenberga pod nr. tel. 022 826 83 24, 826 90 51.

Dotacje