Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
12 maja 2006
Bliskie spotkanie III sektora z wolontariatem pracowniczym w Citi Handlowy,
Centrum Rozliczeniowe - Olsztyn

12 maja br. w Olsztynie, w siedzibie Regionalnego Centrum Rozliczeń Citi Handlowy odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące programu Wolontariat Biznesu. Celem spotkania było przedstawienie olsztyńskim organizacjom pozarządowym
i instytucjom publicznym idei programu, korzyści płynących z uczestnictwa w programie oraz sposobu pozyskiwania wolontariuszy.

Jarosław Lepka z Fundacji Kronenberga przedstawia Program Wolontariatu Pracowniczego w Citi Handlowy podczas spotkania z przedstawicielami olsztyńskich organizacji pozarządowych.


W spotkaniu uczestniczyło 22 przedstawicieli następujących olsztyńskich organizacji i instytucji:

 • Stowarzyszenie Bank Żywności
 • Stowarzyszenie Aktywności Społecznej "Młyn"
 • Hospicjum Caritas
 • Stowarzyszenie Nei Kung
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Chorym na Szpiczaka
 • Stowarzyszenie Rehabilitacji i Pomocy Osobom z Wadą Słuchu
 • Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
 • Polski Związek Niewidomych Warmia-Mazury Warmia -Mazury
 • Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
 • Fundacja Laurentius
 • PFRON
 • Fundacja Warmia i Mazury
 • Stowarzyszenie Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej
 • Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn
 • Fundacja Zdrowe Dziecko
 • Stowarzyszenie Tratwa
 • Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn
 • Stowarzyszenie Patronat Olsztyn


Ideę wolontariatu pracowniczego oraz program Wolontariat Biznesu zaprezentowała Paulina Koszewska z Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Jarosław Lepka z Fundacji Kronenberga zapoznał uczestników z Programem Wolontariatu Pracowniczego w Citi Handlowy oraz korzyściami wynikającymi z podjęcia przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne współpracy
z wolontariuszami - pracownikami Citi Handlowy.

Program Wolontariatu Pracowniczego w Citi Handlowy