Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
18 grudnia 2005
Wolontariat Pracowniczy Citibank Handlowy najlepszy w Polsce

Citibank Handlowy został uhonorowany główną nagrodą V edycji konkursu Barwy Wolontariatu w kategorii "Wolontariat Pracowniczy". 18 grudnia br. podczas Gali w warszawskim klubie Skarpa nagrodę z rąk Dariusza Pietrowskiego, Przewodniczącego Prezydium Sieci Centrów Wolontariatu odebrał Sławomir S. Sikora, Prezes Banku Handlowego w Warszawie SA.


Program wolontariatu pracowniczego Citibank Handlowy koordynowany przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga okazał się najlepszy wśród projektów zgłoszonych w ocenianej po raz pierwszy kategorii. Jury doceniło przede wszystkim jego innowacyjną konstrukcję, systemowe rozwiązania informatyczne i liczbę zaangażowanych pracowników. Co równie ważne, program został oceniony jako najbliższy rzeczywistej idei wolontariatu, w której pomoc wynika z własnej inicjatywy i potrzeby pracownika, a firma tworzy mu do tego odpowiednie warunki.

Konkurs Barwy Wolontariatu, organizowany przez Sieć Centrów Wolontariatu to jedyny w Polsce konkurs skierowany do osób związanych z działalnością wolontarystyczną. Jego ideą jest honorowanie najlepszych inicjatyw i pomysłów
w obszarze działalności społecznej w Polsce. Najważniejsze kryteria, według których Jury ocenia nadesłane projekty, to: zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność oraz partnerstwo.

Program wolontariatu pracowniczego w Citibank Handlowy działa od marca 2004 roku. Obecnie zaangażowanych jest
w niego ponad 200 pracowników, a ich liczba wzrasta z miesiąca na miesiąc. Jego dwa główne filary to edukacja finansowa młodych ludzi w ramach ogólnopolskiego programu Moje finanse realizowanego wspólnie z NBP i Fundacją Młodzieżowej Przesiębiorczości oraz budowa domów dla niezamożnych rodzin z Habitat for Humanity. Oprócz tego pracownicy banku mają do wyboru setki ofert pracy wolontarystycznej nadsyłanych z Centrum Wolontariatu: tłumaczenia dla organizacji pozarządowych, opiekę nad dziećmi, naukę angielskiego, prowadzenie szkoleń i prezentacji.

Konstrukcja programu sprawia, że każdy chętny znajdzie ofertę, która odpowiada jego indywidualnym preferencjom. Specjalny system informatyczny oparty na aplikacji Lotus Notes automatycznie dopasowuje oferty pracy do preferencji wolontariuszy oraz zlicza przepracowane przez nich godziny. Centralnym elementem systemu jest baza, w której zbierane są dane o organizacjach poszukujących wolontariuszy. Bazę zasila za pomocą specjalnego formularza Centrum Wolontariatu. Z drugiej strony do bazy trafiają wolontariusze. Chętni do pracy w wolontariacie pracownicy Citibank Handlowy wypełniają ankietę, umieszczoną w firmowym intranecie zaznaczając, jaki rodzaj pracy ich interesuje. Dane organizacji i pracowników zostają skojarzone przez system w ten sposób, aby profil wolontariusza jak najlepiej odpowiadał charakterowi oferowanych zajęć. Dzięki temu pracownicy, którzy zgłosili gotowość do określonej pracy wolontariackiej otrzymują zindywidualizowane oferty, z których wybierają odpowiadające im projekty.

Bank, za pośrednictwem Fundacji Kronenberga, zapewnia wolontariuszom wsparcie logistyczne i finansowe. Fundacja zajmuje się koordynacją działań, logistyką, doborem projektów i promocją wewnętrzną. Zapewnia wolontariuszom zwrot kosztów przejazdu, ubezpieczenie i przejmuje wszelkie formalności.

Każdy pracownik angażujący się w prace społeczne ma prawo do jednego, płatnego dnia wolnego w roku poświęcanego na wolontariat. Pracownicy, którzy przepracowali 50 godzin w ciągu roku na rzecz danej organizacji społecznej, mają zaś możliwość przekazania jej dotacji w wysokości 1500 zł, finansowanej przez Fundację Kronenberga.