Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
16 września 2005
"Moje finanse" - ogólnopolski program edukacji finansowej dla szkół ponadgimnazjalnych

Narodowy Bank Polski, Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga oraz Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości rozpoczynają realizację ogólnopolskiego programu edukacji finansowej młodzieży "Moje finanse". Ma on na celu podniesienie poziomu wiedzy ekonomicznej wśród młodych ludzi. Do 2007 roku
w programie weźmie udział 216 000 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 2400 nauczycieli z blisko 2000 szkół.

Program "Moje finanse" będzie realizowany w trzech modułach.
1. "Polubić banki" odpowie na pytania: czym jest pieniądz, jak dobrze wybrać konto bankowe, jakie są rodzaje lokat, jak uzyskać kredyt oraz unikać pułapek kredytowych.
2. "Moje inwestycje", w którym młodzież zapozna się z różnymi formami oszczędzania i inwestowania, w tym m.in.
z zasadami funkcjonowania rynku kapitałowego i jego podstawowymi instrumentami - akcjami i obligacjami.
3. "Inwestycja w przyszłość" dotyczy nowego systemu emerytalnego: jego podstaw prawnych, funduszy emerytalnych, zasadności długoterminowego oszczędzania na emeryturę itp.


Warsztaty będą miały ciekawą formę - multimedialne pomoce naukowe, w tym filmy i gry, zachęcą młodzież do aktywnego w nich udziału. Część zajęć odbędzie się w oddziałach banków, gdzie uczniowie wcielą się w rolę bankowców i klientów.


Nauczyciele zostaną specjalnie przygotowywani do prowadzenia zajęć. W trakcie trwania programu będą mieli możliwość konsultowania się ze specjalistami.


Z badań wynika, że uczniowie szkół ponadgimnazjalnych nie znają sposobów oszczędzania i inwestowania pieniędzy,
z reguły nie wiedzą, jak funkcjonują bankii inne instytucje finansowe. Program "Moje finanse" ma to zmienić. Młodzi Polacy, którzy już wkrótce rozpoczną dorosłe życie, potrzebują umiejętności zarządzania finansami osobistymi i lepszego zrozumienia zasad rządzących ekonomią. Przez dwa lata, dzięki udziałowi w programie, uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski zdobędą wiedzę na temat finansów osobistych, tak aby w dorosłe życie wchodzili
z praktycznymi umiejętnościami przydatnymi w gospodarce rynkowej.


W uroczystej inauguracji programu, która odbyla sie 16 września br. w Galerii Porczynskich, udział wzieli: Sławomir Sikora - Prezes Zarządu Citibank Handlowy, prof. Leszek Balcerowicz - Prezes Narodowego Banku Polskiego, Włodzimierz Grudziński - Przewodniczący Rady Dyrektorów FMP, Iwona Jaworska - Prezes Fundacji Bankowej im. L. Kronenberga, przedstawiciele Citigroup Foundation, Zarządu Citibank Handlowy i NBP oraz Rady Polityki Pieniężnej, przedstawiciele ministerstw i mazowieckiego kuratorium oświaty, media oraz nauczyciele i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.


Sławomir Sikora, Prezes Citibank Handlowy, prof. Leszek Balcerowicz, Prezes NBP i Włodzimierz Grudziński, Przewodniczący Rady Dyrektorów FMP podczas inauguracji programu

Krzysztof Kaczmar, Dyrektor Fundacji Kronenberga i Iwona Jaworska, Prezes Fundacji