Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
19 lipca 2005
Fundacja Kronenberga we władzach European Foundation Centre


Iwona Jaworska, Prezes Zarządu Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga została członkiem Governing Council, najwyższego organu zarządczego European Foundation Centre - organizacji zrzeszającej ponad 200 największych i najbardziej prestiżowych fundacji europejskich oraz korporacji prowadzących działalność społeczną. Będzie ona pracować
z przedstawicielami takich organizacji jak: Bertelsmann Stiftung, Charles Stewart Mott Foundation, Deutsche Bank, Ford Foundation, Johnson & Johnson Europe i Robert Bosch Stiftung. 

European Foundation Centre jest platformą wymiany doświadczeń na temat prowadzonych projektów, sytuacji prawnej w poszczególnych krajach, a przede wszystkim jest instytucją reprezentującą środowisko europejskich fundacji w kontaktach z Komisją Europejską ma ponadto decydujący wpływ na prawodawstwo europejskie dotyczące tego sektora. Fundacja Kronenberga jest członkiem EFC od czerwca 2000 r.