Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
4 czerwca 2005
Konkurs Przedsiębiorczość, Finanse, Zarządzanie - Nagrody Fundacji

Projekt współfinansowany przez Fundację Kronenberga. Dotacja w wysokości 28.750 zł przeznaczona była na nagrody. Celem konkursu jest promowanie procesów integracji wiedzy z dziedziny ekonomii, finansów i zarządzania, a także stosowania aktywnych metod nauczania. Podstawowym celem jest weryfikacja umiejętności nabytych podczas studiów oraz zastosowanie ich w praktyce.

Do wszystkich uczelni realizujących studia magisterskie z zakresu ekonomii, finansów, bankowości oraz zarządzania wysłano zaproszenia do konkursu. Zgłosiło się 25 zespołów liczących od trzech do pięciu osób, z których zakwalifikowano 20. Łącznie w konkursie wzięło udział 89 studentów. Konkurs złożony był z trzech etapów, każdy odbywał się innego dnia. Zadaniem I etapu było przygotowanie syntetycznego raportu zawierającego  rozwiązania oraz uzasadnienia podjętych decyzji dotyczących zaplanowania przyszłości miesięcznika Zwierciadło. Zadaniem II etapu, do którego spośród 19 zakwalifikowało się 5 zespołów było również przygotowanie w ciągu 4,5 godziny syntetycznego raportu, tym razem dotyczącego oceny form i warunków finansowania leasingu/wynajmu kopiarek dla Towarzystwa Ubezpieczeń na życie Vitali SA. Po każdym etapie konkursu organizowane były seminaria,  podczas których uczestnicy mieli okazję zweryfikować swój sposób myślenia wymieniając poglądy dotyczące rozwiązywania kolejnych zadań konkursowych. Atrakcją seminariów jest to, że uczestniczą w nich osoby
z firm, których dotyczyły zadania konkursowe. Uczestnicy mogli więc zadawać im pytania i porównać swoje propozycje zawarte w pracach konkursowych z decyzjami podjętymi w rzeczywiści.

Do III finałowego etapu zakwalifikowano dwa zespoły: ze Szkoły Głównej Handlowej oraz z Wyższej Szkoły Bankowej
w Poznaniu. Zadaniem w finale było wcielenie się w rolę negocjatorów - firmy produkującej szyby samochodowe
i producenta samochodów. Przedmiotem negocjacji było podpisanie umowy o współpracę.  Wyboru stron dokonano losowo. Materiały do negocjacji zespoły otrzymały na dzień przed finałem, aby mogły się do nich przygotować. Negocjującym stronom wyznaczono limit czasu - 2,5 godziny. Zwyciężył zespół ze Szkoły Głównej Handlowej.


   
 

Zespół ze Szkoły Głównej Handlowej - zwycięzcy Konkursu        Zespół z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.