Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
10 maja 2005
Fundacja Kronenberga i Citibank Handlowy wspierają Kaliski Klub Amazonki

10 maja 2005 r. Alicja Brzęcka, dyrektor oddziału Citibank Handlowy w Kaliszu i Krzysztof Kaczmar, dyrektor Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga wręczyli dotację dla Kaliskiego Klubu Amazonki. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Miasta z udziałem Prezydenta Miasta Kalisza Janusza Pęcherza.  Dzięki dofinansowaniu prowadzonego przez Kaliski Klub Amazonki projektu Dąż do Sprawności zakupiono aparat do drenażu limfatycznego oraz model do nauki badania piersi.  Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga przekazała na ten cel kwotę 24.416 zł.

"Celem programu Dąż do Sprawności jest powrót do zdrowia oraz poprawa jakości życia kobiet po zabiegu mastektomii. Równie ważne dziedziny naszych działań to edukacja społeczna oraz profilaktyka" - mówi Barbara Wrzesińska, prezes działającego od 1994 r. Kaliskiego Klubu Amazonek. "Nasz klub zrzesza obecnie 200 kobiet, ale działania kierujemy do wszystkich kobiet, które chcą nauczyć się techniki badania piersi. Szczególnie zależy nam na dotarciu do uczennic kaliskich szkół ponadgimnazjalnych oraz studentek kaliskich uczelni" - dodaje prezes stowarzyszenia.

Działająca od 1996 roku Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga wspiera w imieniu Citibank Handlowy prace na rzecz dobra publicznego w dwóch głównych obszarach tematycznych: edukacja i rozwój lokalny. Fundacja wspiera inicjatywy
z zakresu innowacji w edukacji, edukacji ekonomicznej, dziedzictwa kulturowego i tradycji, twórczości artystycznej dzieci
i młodzieży, priorytetów opieki zdrowotnej, polityki społecznej oraz nauki przedsiębiorczości. Do tej pory Fundacja wsparła ponad 1000 projektów kwotą ponad 25.000.000 zł. W Kaliszu Fundacja Kronenberga przyznała dotychczas 8 dotacji na łączną kwotę 223.816 zł, wspierając m.in. projekty takie jak: zakup laparoskopu przez Wojewódzki Szpital Zespolony
w Kaliszu, warszaty dla młodzieży podczas IX Międzynarodowych Prezentacji Współczesnych Form Tanecznych oraz stworzenie stanowiska rehabilitacyjnego dla osób niewidomych i niedowidzących przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych.