Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
11 lutego 2022
10. urodziny Karty Różnorodności!


Karta Różnorodności, koordynowana w Polsce od 2012 roku przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, ma na celu zachęcanie pracodawców w Polsce do aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji oraz upowszechnianie tworzenia otwartych na różnorodność i włączających miejsc pracy. Jej sygnatariuszami jest już ponad 240 podmiotów. Partnerem strategicznym jubileuszu 10-lecia Karty Różnorodności w Polsce jest m.in. Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga, a także Orange Polska, NatWest Group, Santander Bank Polska, STU ERGO Hestia.

Różnorodność napędza organizacje, bo zderzanie się różnych perspektyw jest niezwykle inspirujące i twórcze. Otwiera myślenie i pozwala na kształtowanie takiej kultury organizacji, w której każdy czuje się dobrze i nie musi udawać. To także powrót do podstawowych wartości, wśród tych których jest choćby szacunek dla drugiego człowieka. 10 lat Karty Różnorodności przyniosło ogromne zmiany, acz wiele jeszcze przed nami także w kontekście nowych wyzwań społecznych przed jakimi stanęliśmy. Cieszę się zatem, że możemy być częścią tej inicjatywy,, mówi Dorota Szostek - Rustecka, Prezeska Fundacji Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga.

W Europie funkcjonuje już 26 Kart Różnorodności. Inauguracja polskiej odsłony Karty, stworzonej z inicjatywy firm z francuskim kapitałem oraz organizacji pozarządowych, odbyła się 14 lutego 2012 r. Dziś w gronie polskich pracodawców, którzy zobowiązali się do wypełniania jej zapisów poprzez m.in. upowszechnianie i promowanie zarządzania różnorodnością, jest już ponad 240 podmiotów. To zarówno duże korporacje, jak i sektor MŚP, mikrofirmy, NGO czy organy administracji.

Początek obchodów 14 lutego o 10:00. W programie m.in:

  • przemówienie Heleny Dalli, unijnej komisarz ds. równości,
  • wystąpienie prof. Marcina Wiącka, Rzecznika Praw Obywatelskich,
  • wykład dr hab. Katarzyny Kłosińskiej, prof. UW, przewodniczącej Rady Języka Polskiego,
  • debata z udziałem Anny Kowalik-Mizgalskiej, Dyrektorki CSR, Analiz i Wydarzeń w Orange Polska, Pawła Zegarłowicza Citi Public Affairs Officer Poland oraz Marzeny Strzelczak, prezeski, dyrektorki generalnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Transmisja z wydarzenia dostępna będzie na żywo 14 lutego od godz. 10:00 na stronie kartaroznorodnosci.pl oraz profilach Karty Różnorodności na Facebooku i Linkedinie..