Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
4 listopada 2020
Projekt CyberMocn@ Szkoła - wspieramy nauczycieli i uczniów


Badania wskazują, że nastolatki korzystają samodzielnie z internetu już od 7 roku życia i spędzają w nim co najmniej kilka godzin dziennie[1]. To stawia przed szkołą olbrzymie wyzwanie, nie tylko by dotrzymać im kroku, ale także by nauczyć ich bezpiecznego korzystania z możliwości jakie daje sieć. Jak najefektywniej wykorzystać internetowe narzędzia w prowadzeniu lekcji, wreszcie jak komunikować się z uczniami i ich rodzicami? Cybermocn@ Szkoła to odpowiedź na najbardziej palące potrzeby nauczycieli. Ten pilotażowy projekt Fundacji Citi Handlowy realizowany we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości oraz szkołą języka angielskiego Early Stage, powstał po to by wesprzeć nauczycieli w ich codziennych obowiązkach.

Zajęcia prowadzone w drugim etapie projektu to zajęcia praktyczne. Nauczyciele dowiedzą się w jaki sposób przygotować uczniów do korzystania z internetu, nauczą się jak zakładać bezpieczne loginy i hasła oraz w jaki sposób rozmawiać o tworzeniu domowych zasad bycia on i offline. Zgłębią także temat skutecznej komunikacji zarówno z uczniami jak i z rodzicami; poznają różnice między komunikacją offline i online oraz dowiedzą się jak dostrzec niebezpieczne zjawiska, które dotyczyć mogą uczniów. W ramach jednego z modułów wykładowca przedstawi uczestnikom także takie problemy jak grooming, sexting, cyberbulling. W ramach warsztatów nauczyciele wyposażeni zostaną w wiedzę oraz narzędzia wskazujące jak na tego typu zagrożenia reagować i im przeciwdziałać.

W ramach projektu Cybermocn@ Szkoła stworzyliśmy trzy moduły: dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, wychowawców i pedagogów oraz nauczycieli j. angielskiego. Każda z tych grup otrzymuje zindywidualizowane szkolenie, zaprojektowane zgodnie z analizą potrzeb, jaką przeprowadziliśmy wraz z naszymi partnerami. Nauczyciele języków obcych wskazywani są na przykład jako ci, którzy najlepiej poradzili sobie z angażowaniem dzieci poprzez online. Potrzebują jednak większej wiedzy na temat cyber bezpieczeństwa. Nauczyciele wczesnoszkolni z kolei stoją dzisiaj przed ogromnym wyzwaniem utrzymywania uwagi dzieci, troski o ich zdrowie psycho-fizyczne i wreszcie wprowadzaniem uczniów w świat Internetu, mówi Dorota Szostek-Rustecka, prezes Fundacji Citi Handlowy. Mamy nadzieję, że nasze zajęcia pomogą nauczycielom i dzieciom odnaleźć się w nowej rzeczywistości, pomogą im ten czas przetrwać.

Projekt CyberMocn@ Szkoła ruszył 8 października. Pierwsze zajęcia w formie wykładów online, prowadzili Wojciech Ronatowicz (pedagog, nauczyciel, ekspert, Forum Bezpiecznego Internetu) oraz Aleksandra Piotrowska (psycholog, pracownik naukowy Pracowni Psychologii Edukacyjnej UW). W drugim i trzecim etapie projektu uczestnicy (ponad 500 nauczycieli), podzieleni na 13 grup, uczestniczą w praktycznych warsztatach z wykładowcami. Projekt zakończy się wykładem w styczniu 2021 roku, później zaś dla uczestników przygotowane zostaną konkursy, a także prowadzona będzie ewaluacja projektu.

[1] Nastolatki 3.0, raport z ogólnopolskiego badania uczniów, NASK 7 PBS, 2019