Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
25 maja 2020
Kobiety są coraz bardziej high tech! Premiera raportu Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy"


Już 28 maja o godz. 12.00 odbędzie się premiera najnowszego raportu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy pt. "Kobiety w Technologiach 2020". Publikację przygotowano na podstawie wyników badań ankietowych 1000 respondentek (500 studentek kierunków technicznych i ścisłych oraz 500 profesjonalistek z branży high tech).


Raport powstał dzięki współpracy z Citi Foundation i Fundacją Citi Handlowy w ramach projektu akceleracji kobiecych startupów tech/science "Shesnnovation Academy".


LINK DO RAPORTU


Raport kreśli bogaty i zniuansowany portret współczesnych profesjonalistek w branży technologicznej oraz wchodzących do tej branży studentek, pokazuje ich aspiracje oraz wyzwania, przed którymi stają. Przede wszystkim jednak może wskazywać kierunki zmiany samego przemysłu technologicznego.


Z jednej strony wnioski są optymistyczne: kobiet w sektorze nowoczesnych technologii przybywa, coraz też śmielej to właśnie kobiety zakładają startupy lub skutecznie walczą o menedżerskie stanowiska. Z drugiej strony mamy wciąż wiele stereotypów, które przeszkadzają kobietom w równym dostępie tak do branży high tech, jak i do menadżerskich pozycji, na porządku dziennym są seksistowskie komentarze i zachowania, z którymi muszą się mierzyć dziewczyny na uczelniach czy w firmach, nie bez znaczenia są też trudności wynikające z godzenia przez kobiety różnych ról (macierzyństwo i życie zawodowe). - Raport Kobiety w Technologiach 2020 to lektura obowiązkowa dla zarządzających zespołami. Nie tylko tymi z obszary IT i technologii, ale dla wszystkich managerów. Wnioski płynące z raportu można zdecydowanie przenieść także na inne środowiska aniżeli tylko IT czy technologia, w których kobiety zdobywają coraz silniejszą pozycję - mówi Katarzyna Majewska, członek zarządu Citi Handlowy, odpowiedzialna za obszar O&T.


Tymczasem "problem" kobiet w sektorze IT & TECH nie jest kwestią, z jaką mierzyć się muszą dziś same kobiety - to bariera rozwoju całej gospodarki, niedostatek kobiet ?w branży high tech przynosi bowiem straty finansowe w miliardach euro. Dlatego raport "Kobiety w Technologiach 2020" jest tak istotnym dokumentem - dostarcza wiedzy na temat problemów, jakie obecnie widzą same kobiety w kontekście równego dostępu do kształcenia technicznego i ścisłego oraz do pracy w sektorze nowoczesnych technologii.


W raporcie poruszono m.in. zagadnienia:


  • źródeł zainteresowania naukami z dziedziny STEM (techniczne i ścisłe) i genezy wyboru branży high tech jako ścieżki kariery;
  • atmosfery wokół obecności kobiet na kierunkach ścisłych i technicznych na uczelniach oraz w firmach zdominowanych liczbowo przez mężczyzn;
  • planowania kariery zawodowej i barier, z jakimi stykają się kobiety na swojej zawodowej drodze (nierówność płac, syndrom oszustki, szklany sufit, macierzyństwo);
  • awansu zawodowego kobiet w branży high tech i skłonności do zakładania startupów;
  • kobiecej solidarności i skłonności do udzielania wsparcia innym kobietom w wejściu do branży high tech.


Premiera Raportu odbędzie się 28 maja o 12.00 online, na platformie HOPIN.