Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
25 lutego 2020
"Teatr powstaje w umyśle człowieka, nie na scenie"
Prof. Jerzy Limon laureatem XXI edycji Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora


25 lutego 2020 roku na Zamku Królewskim w Warszawie podczas uroczystej Gali już po raz 21. wręczono Nagrodę im. prof. Aleksandra Gieysztora. Tym prestiżowym wyróżnieniem uhonorowany został prof. Jerzy Limon, Dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Nagroda została przyznana za stworzenie wyjątkowego miejsca, łączącego tradycję z nowoczesnością. Takiego, które promuje sztukę nowoczesną w sposób zrozumiały i przedstawia ją w kontekście odniesień do tradycji i klasyki.


To dla nas szczególny rok, bo obchodzimy w nim 150. rocznicę założenia Banku Handlowego. Pozostajemy najdłużej, nieprzerwanie działającym Bankiem w Polsce i od początku w misję działania tej instytucji wpisany był postęp. Tym bardziej cieszę się, że w tym jubileuszowym roku prestiżową Nagrodę Gieysztora, której organizatorem jest nasza Fundacja, otrzymuje człowiek będący uosobieniem wsparcia dla postępu. Profesor Limon z pełnym poszanowaniem tradycji, dzięki swojej pasji i determinacji, przywrócił Gdańskowi dziedzictwo teatru elżbietańskiego i stworzył Gdański Teatr Szekspirowski, w którym klasyka spotyka się ze współczesnością. Wierzymy, że takie podejście do dziedzictwa nie tylko pozwala chronić bogactwo naszej historii, ale też pomaga projektować wartościowe jutro - podkreśla Sławomir S. Sikora, prezes Citi Handlowy.


Prof. Andrzej Rottermund, Przewodniczący Kapituły Nagrody podkreślił, że prof. Jerzy Limon został uhonorowany Nagrodą im. prof. Aleksandra Gieysztora za zainicjowanie i stworzenie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Teatr ten nawiązuje do pierwszego teatru publicznego w Polsce, istniejącego w Gdańsku od początku XVII wieku i funkcjonującego przez blisko dwa stulecia. Nagrodę przyznano również za stworzenie żywego miejsca dziedzictwa kultury - miejsca, w którym odbywają się spektakle i koncerty na najwyższym poziomie, happeningi i wystawy - wydarzenia, które czerpiąc z przeszłości, kreują nowy wymiar sztuki.


Przyznana nagroda jest dla mnie nie tylko zaskoczeniem, ale i ogromnym wyróżnieniem. W opinii Kapituły osiągnięciem jest powstanie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego i stworzenie w nim ważnego ośrodka działań artystycznych i edukacyjnych, ale nie wolno zapominać, że owego osiągnięcia by nie było, gdyby nie zaangażowanie i niestrudzony wysiłek wielu ludzi i instytucji. To nie jeden człowiek stworzył Teatr. Niezwykłość tego miejsca polega na tradycji. Ponad 400 lat temu do Gdańska zaczęli przyjeżdżać aktorzy angielscy. To tu działał pierwszy publiczny teatr Rzeczpospolitej. Najbardziej dumny jestem z tego, że przywracamy tradycję międzynarodowych kontaktów teatralnych, kulturowych Gdańska i Polski ze światem. - powiedział prof. Jerzy Limon, Dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.


Gdański Teatr Szekspirowski jest wszechstronnym, międzynarodowym centrum kultury i sztuki. Gości kilkadziesiąt wydarzeń teatralnych i muzycznych rocznie, wspólnie z Fundacją Theatrum Gedanense organizuje międzynarodowy Festiwal Szekspirowski, prowadzi międzynarodowe projekty edukacyjne oraz kilkaset lekcji i warsztatów szekspirowskich dla uczniów z całej Polski. GTS prezentuje zarówno dorobek najważniejszych twórców z kraju i zagranicy, jak i wspiera artystów niezależnych. Organizuje wydarzenia z kręgu sztuk performatywnych, literatury, sztuk wizualnych. Prowadzi działania edukacyjne, angażujące zarówno dzieci, młodzież, jak i grupy studenckie oraz seniorów. Budynek teatru uznawany jest za jedno z największych dzieł architektury ostatnich lat. Jest również jedynym teatrem na świecie z otwieranym dachem, umożliwiającym granie spektakli na scenie elżbietańskiej w świetle dziennym. Przez cały rok, codziennie, teatr można zwiedzać z przewodnikiem, poznając jego niezwykłą historię i architekturę.


Nagroda imienia profesora Aleksandra Gieysztora przyznawana jest przez Fundację Citi Handlowy od 1999 roku za wybitne osiągnięcia, mające na celu ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego w takich dziedzinach jak: działalność muzealna, konserwatorska, archiwalna i biblioteczna; utrwalanie i ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą; przedsięwzięcia samorządowe służące ochronie dziedzictwa kulturowego; indywidualne i zbiorowe inicjatywy mające na celu gromadzenie oraz ochronę śladów i pamiątek dziedzictwa kulturowego; upowszechnianie wiedzy o potrzebie i metodach ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce. Wśród dotychczasowych Laureatów znaleźli się m.in.: Elżbieta i Krzysztof Pendereccy, Leon Tarasewicz, Anda Rottenberg - ceniona historyk sztuki, krytyk, kuratorka wystaw, prof. Norman Davies - wybitny brytyjski historyk i wnikliwy badacz dziejów Polski. Nagrodą im. prof. Aleksandra Gieysztora nagrodzono także instytucje - m.in. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami oraz Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu. XXI edycja Nagrody została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.