Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
3 grudnia 2019
Badanie - "Czy Polska ma szansę stać się hubem IT Europy?"


Czy Polska ma szansę stać się hubem usług IT Europy - raport o polskich firmach tworzących oprogramowanie


Branża IT w Polsce notuje dynamiczny wzrost i pozostaje jednym ze strategicznych sektorów krajowej gospodarki. Aż 75 proc. działających w Polsce firm tworzących oprogramowanie zanotowało w 2018 r. co najmniej 20-proc. wzrost przychodów a 11 proc. z nich - co najmniej podwoiło swoje przychody, wynika z badań, które przeprowadziła Fundacja Citi Handlowy im. L. Kronenberga we współpracy z Organizacją Pracodawców Sektora IT (SoDA). Łączne obroty tych firm sięgają ok. 1 mld zł rocznie.


Blisko połowa z badanych firm osiąga przychody w wysokości do 5 mln złotych, a w przypadku 9 proc. kwota ta przekracza 25 mln złotych. Jako branża, polskie software house'y dobrze radzą sobie po rozpoczęciu działalności - aż 89 procent z nich osiągnęła rentowność już w pierwszym roku od startu. Większość w ostatnim roku zwiększyła zatrudnienie o ponad jedną czwartą, przy czym 11 procent z tych firm podwoiło liczbę pracowników. Niemniej jednak duża konkurencja o świetnie wykwalifikowanych programistów to jedno z ważniejszych wyzwań dla tych spółek.


- Dane, które zebraliśmy w raporcie, pokazują, że reputacja Polski jako "informatycznego zagłębia Europy" jest prawdziwa i zasłużona, - powiedział Aleksander Łakomski, odpowiedzialny za klientów z sektora MŚP w Citi Handlowy. - Firmy tworzące oprogramowanie rozwijają się dynamicznie, zwiększają skalę działania i zakres usług. Wyrazem rosnącej siły firm tej branży jest fakt, że zaczynają myśleć o ekspansji zagranicznej. Ich sukcesy stoją też za zainteresowaniem międzynarodowych korporacji otwieraniem w naszym kraju centrów usług wspólnych.


Z badania wynika, że w początkowej fazie rozwoju głównymi klientami software house'ów są startupy - zarówno polskie, jak i zagraniczne. Firmy w późniejszym etapie rozwoju tworzą oprogramowanie dla wielu branż, jednak dominuje w nich branża bankowa i finansowa oraz informatyka a także, w nieco mniejszym stopniu, logistyka i firmy konsultingowe. Aż 64% badanych podmiotów świadczy usługi dla klientów z Polski. Dokładnie tyle samo deklaruje przychody z rynku amerykańskiego. Wielka Brytania i Niemcy są odbiorcami usług dla ponad połowy badanych spółek, przy czym ten ostatni kraj jest najczęściej typowany jako kierunek dalszej ekspansji.


- Jak pokazują przeprowadzone badania, badane firmy to podmioty charakteryzujące się bardzo wysokim tempem wzrostu oraz bardzo dużym współczynnikiem umiędzynarodowienia sprzedaży - powiedział Jan Zborowski, wiceprezes Organizacji Pracodawców Usług IT SoDA. - Tym samym firmy te eksportują najcenniejsze, a co ważne, odnawialne zasoby naszej gospodarki: pracę intelektualną naszych inżynierów.


Raport "Czy Polska ma szansę stać się hubem IT Europy" to efekt kompleksowego badania Fundacji Citi Handlowy im. L. Kronenberga we współpracy z SoDA, zrealizowanego przez agencję badawczą Kantar Millward Brown. Badanie łączyło metodę ilościową CAWI (wywiad 15 minut) zastosowaną na reprezentatywnej próbie właścicieli polskich software house'ów oraz pogłębione telefoniczne wywiady indywidualne z wybranymi liderami opinii z branży (wywiad 60 minut). Dane do badania były zbierane we wrześniu 2019 roku.


Link do raportu>>>