Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
2 września 2019
2 mln złotych na wsparcie przedsiębiorczości kobiet w Polsce


Ponad 2 mln złotych polskie organizacje społeczne otrzymały właśnie od Citi Foundation na wsparcie przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości kobiet. Wolontariusze banku oraz Fundacja Citi Handlowy od początku roku zrealizowała zaś kilkadziesiąt projektów adresowanych do kobiet i wspierających polskie organizacje kobiece w realizacji ich celów statutowych.


Wsparcie kobiet w realizacji ich celów zawodowych leży w DNA naszej kultury organizacyjnej, stąd szereg działań wewnętrznych jakie prowadzimy w naszej firmie. Dzięki wsparciu projektów społecznych mamy szansę takie podejście upowszechnić. Przyczyniliśmy się już do powstania 169 firm założonych przez kobiety. To ogromny sukces, tym bardziej znaczący, że 80 proc. z tych firm przetrwało próbę czasu i utrzymuje się na rynku. To realny wkład w rozwój gospodarczy naszego kraju, ­mówi Sławomir. S. Sikora, Citi Country Officer w Polsce.

Według raportu Citi, zmniejszenie nierówności między płciami może spowodować wzrost PKB w gospodarkach rozwijających się o około 6% w ciągu następnych 20 lat. Jednak, aby tak się stało szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz w zakresie opieki nad dziećmi powinny być wyrównane. Wymaga to nie tylko trwałych zmian systemowych, ale przede wszystkim rewizji myślenia i kulturowych stereotypów. Do zmiany przyczyniają się organizacje pozarządowe, które wspierają programy zachęcające kobiety do tworzenia firm i motywujące je do rozwijania swoich karier.

Citi Foundation przyczyniają się do rozwoju społeczno-gospodarczego w ponad 80 krajach na świecie. Tylko w ostatnich 5 latach Fundacja Citi przeznaczyła na rozwój lokalnych społecznych na świecie ponad 390 mln dolarów, poprawiając jakość życia ponad 5 mln ludzi. W polskie projekty społeczne Fundacja Citi angażuje się już od 2005 r. - do tej pory zainwestowała w ich realizację ponad 13,2 mln dolarów.

Z dużym zainteresowaniem obserwować będę efekty naszej pracy w obszarze STEM. Mam poczucie, że potencjał utalentowanych studentek oraz pracownic naukowych STEM w Polsce wciąż pozostaje niewykorzystany w obszarze biznesu. Mam nadzieję, że uda nam się zmotywować te ekspertki do komercjalizacji ich projektów, mówi Sławomir S. Sikora.

Środki z Citi Foundation wesprą w tym roku takie projekty jak Biznes w Kobiecych Rękach realizowany przez Sieć Przedsiębiorczych Kobiet czy Shesnnovation Academy, którego operatorem jest Fundacja Edukacyjna "Perspektywy". Pierwszy z nich to innowacyjna inicjatywa, kompleksowy program akceleracyjny adresowany do kobiet mających pomysł na własny biznes (realizowany we współpracy z Fundacją Przedsiębiorczości Kobiet). W ciągu ośmiu miesięcy przyszłe posiadaczki firm nabywają wiedzę z różnych dziedzin, która będzie stanowić fundament w prowadzeniu ich własnej działalności. Uczestniczki programu obok szerokiej gamy warsztatów otrzymują również indywidualne wsparcie mentoringowe ze strony kobiet, które osiągnęły już sukces biznesowy. W ramach czterech edycji programu powstało 169 firm. 80% z nich z sukcesem funkcjonuje na rynku.

Wsparcie jakie Citi Foundation udziela kobietom chcącym zakładać własny biznes to inwestycja w przyszłość polskiej gospodarki, mówi Katarzyna Wierzbowska, Prezeska Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet. Rezultaty programu są mierzalne: powstałe firmy rozwijają się już na skalę międzynarodową, tworzone są nowe miejsca pracy. Większość przedsiębiorstw z sukcesem utrzymuje się na rynku. Dla nas szczególnie ważna jest ewolucja myślenia, jaką przechodzą panie uczestniczące w naszym programie. Podczas warsztatów i zajęć z mentorkami, okazuje się często, że wiele przeszkód, jakie stoją na drodze do własnej firmy tkwi w ich głowach. Nasz program daje im szansę na rozwój i spełnienie swoich biznesowy zamierzeń. Pomoc z Citi Foundation to z jednej strony wsparcie finansowe, z drugiej ogromne zaangażowanie merytoryczne wolontariuszy, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Do młodych kobiet, studentek i absolwentek kierunków technicznych oraz naukowczyń skierowany jest program Shesnnovation Academy. Premierowa edycja projektu, realizowanego z Fundacją Edukacyjną "Perspektywy", obejmie 40 innowatorek z całej Polski, które poprzez indywidualny mentoring, pakiet warsztatów, szkoleń oraz konsultacji eksperckich zostaną wsparte w procesie komercjalizacji rozwiązań naukowych i technologicznych. Projekt zostanie uzupełniony raportem badawczym analizującym warunki do rozwoju karier technologicznych przez kobiety w Polsce. Partnerem merytorycznym oby projektów jest Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga.

Fundacja Citi Handlowy jest także częścią koalicji składającej się z 9 międzynarodowych firm z komponentem technologicznym obecnych na polskich rynku, które wspólnie prowadzą program IT for She.Operatorem projektu jest Fundacja Edukacyjna "Perspektywy". Przedsięwzięcie to jest innowacyjnym połączeniem rozwiązań mentoringowych, networkingowych, inspiracyjnych i z zakresu rozwoju kompetencji, wspierających budowanie karier kobiecych w obszarze IT.