Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
17 maja 2019
#CitiVolunteers do akcji!


3500 wolontariuszy na przełomie maja i czerwca wyruszy w Polskę by wspomagać lokalne społeczności. Rozpoczyna się Światowy Dzień Citi dla Społeczności, globalna akcja Citi, w ramach której wolontariusze oddają krew, realizują projekty proekologiczne, pomagają seniorom. Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga, koordynator akcji, szacuje, że w tym roku pomoc dotrze do kilkudziesięciu tysięcy osób.


Wolontariat skutecznie wpisał się w DNA naszej organizacji. To jeden z najsilniejszych bodźców pozapłacowych dla skutecznego motywowania i wzmacniania zaangażowania zespołów, ale z drugiej strony wolontariat to jedno z najlepszych narzędzi dla samorozwoju naszych pracowników. W tym roku właściwie nie pytamy już naszych pracowników ?czy? włączą się w akcje wolontariackie, bo niemal co drugi pracownik Citi angażuje się w prace społeczne. Dzisiaj pytamy pracowników, więc raczej kiedy i co chcesz zmienić na lepsze , mówi Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu Citi Handlowy.

Co przynosi Światowy Dzień Citi dla Społeczności? Realną zmianę społeczną. Identyfikowane są potrzeby poszczególnych organizacji, a następnie adresowane przez prace wolontariuszy, którzy otaczają opieką daną placówkę. Projekty skupione są wokół trzech tematów: edukacja finansowa i cyfrowa; wsparcie dla grup wykluczanych; poprawa warunków bytu (w tym ekologia). Co roku do akcji oprócz pracowników Citi w Polsce i ich rodzin dołączają także klienci, partnerzy biznesowi oraz współpracujące z Bankiem organizacje.

Cieszę się też, że ideą wolontariatu udaje nam się zarazić także naszych partnerów biznesowych, klientów, którzy chętnie włączają się w naszej działania lub też podejmują decyzje o budowie własnych programów wolontariackich, podkreśla Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu Citi Handlowy.

Tylko w tym roku w Warszawie posadzonych ostanie ponad 1000 roślin antysmogowych, a także zorganizowana zostanie jedna z największych akcji krwiodawstwa (wraz z Miastem Stołecznym Warszawa). Wsparcie merytoryczne od ekspertów Citi otrzymają młodzi przedsiębiorcy podczas sesji akceleracyjnych. Prowadzone będą także remonty w wielu placówkach opiekuńczo-wychowawczych, hospicjach, szpitalach etc.

Zamieniliśmy typowe wyjazdy integracyjne na te związane właśnie z pracami na rzecz potrzebujących. W samym czerwcu zorganizujemy ponad 10 takich spotkań z 500 naszymi pracownikami-wolontariuszami. Chcemy też by nasze działania wywoływały konkretne zmiany społeczne. Świadomość, że możemy coś zmienić na lepsze daje nam, wolontariuszom Citi, największą satysfakcję. Dlatego w tym roku działamy w trzech obszarach zmiany: edukacja finansowa i cyfrowa; ekologia i poprawa warunków bytowych oraz wsparcie dla grup wykluczonych. Wspólnie zrealizujemy na ten temat ponad 200 projektów, mówi Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu Citi Handlowy.

Jedną z podstaw Światowego Dnia Citi dla Społeczności jest możliwość realizacji własnych projektów wolontariackich przez pracowników Banku. Każdego roku w ramach akcji organizowany jest konkurs grantowy Wolontariusz na Bank! Pracownicy mają możliwość otrzymania dofinansowania na swój autorski projekt wolontariacki. To olbrzymia wartość dodana ? wolontariusze sami wybierają organizację, której chcą pomóc, zbierają zespół, tworzą plan pracy i budżet ? samodzielnie podejmują wszystkie decyzje. Fakt, że są odpowiedzialni za wszystkie etapy realizacji projektu od pomysłu do rozliczenia grantu, powoduje, że angażują się na 100%. W ciągu 13 lat, w ramach Światowego Dnia Citi dla Społeczności, pomoc dotarła do prawie 300 000 osób

Wolontariat to moja pasja, mówi wolontariuszka Banku Citi Handlowy, Katarzyna Nowak. Co roku wraz z zespołem spotykamy się z dziećmi z placówki opiekuńczo wychowawczej, pokazujemy im tajniki różnych zawodów. Chcemy, żeby wiedziały, że każda profesja ma wiele aspektów i, ze istnieją różne drogi zawodowe. Po to by jak najlepiej zapamiętały, co chcemy przekazać, staramy się, żeby każdy projekt był nietuzinkowy ? zapraszamy gości, przygotowujemy ciekawe materiały. Podczas tegorocznego Światowego Dnia Citi dla Społeczności pokażemy dzieciom zawód architekta krajobrazu ? będą miały okazję zaprojektować i założyć własny ogródek.

Motywację do działania stanowią dla mnie cele projektu, założone już na pierwszym etapie planowania akcji , mówi Łukasz Olesiejuk, wolontariusz z CSC Poland. Wyobrażenie efektu pracy daje mi determinację do tego, by zrobić coś wartościowego w możliwie najlepszy sposób, przywiązując wagę do wszystkich szczegółów. Zawsze pozytywnie nakręca mnie zaangażowanie samych wolontariuszy jaki i placówek z którymi współpracujemy, synergia pracy i świetnej zabawy, absolutnie fenomenalna atmosfera podczas realizacji projektów. Mimo iż po każdej zrealizowanej akcji wszyscy jesteśmy zazwyczaj fizycznie zmęczeni, to jednak coroczny efekt naszych prac nam daje siłę i motywację do następnych przedsięwzięć.

Program Wolontariatu Pracowniczego w Citi to największy program tego typu w Polsce. Z badań, które Fundacja Kronenberga co roku prowadzi wśród pracowników wynika, że największym powodzeniem cieszą się projekty remontowe i te o charakterze porządkowym(tę formę pomocy wskazało aż 80% ankietowanych). Z tych samych badań wynika również, ze wolontariat pracowniczy wpływa na postrzeganie Citi jako pracodawcy dla 83% respondentów. Dla 96% z nich wpływ ten jest pozytywny lub zdecydowanie pozytywny. Warte odnotowania jest, że to głównie wolontariusze lepiej postrzegają swojego pracodawcę przez pryzmat wolontariatu pracowniczego. Wolontariusze lepiej również postrzegają ogólny klimat odpowiedzialności społecznej w Citi

Kontakt

Dorota Szostek-Rustecka, prezes Zarządu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, tel. 667 635 427, e-mail: dorota.szostekrustecka@kronenberg.org.pl
Zuzanna Przepiórkiewicz, tel. 667 635 432, e-mail: zuzanna.przepiorkiewicz@citi.com