Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
12 grudnia 2018
Citi Handlowy po raz kolejny z RESPECT Index


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie po raz kolejny ogłosiła skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie (RESPECT Index). W zestawieniu pojawiło się 31 spółek, co jest najwyższą liczbą w historii jego istnienia. Jedną z nielicznych firm pojawiających się w zestawieniu niezmiennie, od samego początku, jest Citi Handlowy.

Citi Handlowy pozostaje jednym z liderów CSR na rynku. Posiada największy w Polsce program wolontariatu pracowniczego, koordynowany przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy, który konsekwentnie rozwija od lat. W zestawieniu Respect Index Citi Handlowy znajduje się nieprzerwanie od jego pierwszej edycji.

RESPECT Index to pierwszy w Europie Środkowo - Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych, zainicjowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. O pojawieniu się w tym zestawieniu decyduje utrzymywanie wysokich standardów w zakresie ładu korporacyjnego (corporate governance) oraz ładu informacyjnego i relacji inwestorskich. Na znalezienie się w składzie RESPECT Index wpływ mają również działania w zakresie ekologii, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz spraw pracowniczych.

Nowy skład RESPECT Index obowiązuje od 27 grudnia 2018.