Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
26 listopada 2018
III edycja Ogólnopolskiej Konferencji "Wolontariat w kulturze"


26 listopada 2018 r. w Muzeum Narodowym w Warszawie odbyła się III edycja Ogólnopolskiej Konferencji "Wolontariat w kulturze". Wydarzenie swoim honorowym patronatem objął wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotr Gliński. Organizatorami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury oraz Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga.

III Ogólnopolska Konferencja "Wolontariat w kulturze" odbyła się na nieco ponad tydzień przed przypadającym na 5 grudnia Światowym Dniem Wolontariusza. W Muzeum Narodowym w Warszawie spotkali się przedstawiciele instytucji kultury z całego kraju, by porozmawiać o wolontariacie w kulturze. W tym roku dyskusja dotyczyła trzech zakresów: wolontariatu jako narzędzia kształcenia kadr, młodzieżowego i dla dziedzictwa. Podczas paneli dyskusyjnych na te tematy rozmawiali zaproszeni eksperci.

W Konferencji wzięło udział 150 uczestników - ekspertów, wolontariuszy i gości z instytucji kultury z całego kraju. W programie wydarzenia, po raz pierwszy, znalazła się prezentacja ośmiu dobrych praktyk. Przedstawiciele stowarzyszeń i instytucji kultury opowiedzieli o swoich sprawdzonych sposobach na zbudowanie zaufania w relacjach z wolontariuszami i utrzymanie ich zaangażowania. Po serii prezentacji, uczestnicy wzięli udział w wizycie studyjnej w Muzeum Narodowym, panelach dyskusyjnych i warsztatach poświęconych wolontariatowi dla dziedzictwa, wolontariatowi młodzieżowemu oraz wolontariatowi jako narzędziu kształcenia kadry kultury.