Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
29 maja 2018
Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A.) otwiera rekrutację na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji Kronenberga.


Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga (Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga) powstała w 125. rocznicę otwarcia Banku Handlowego w Warszawie S.A. Za jej pośrednictwem Citi Handlowy realizuje największe w kraju ogólnopolskie i lokalne programy będące wyrazem społecznej odpowiedzialności Banku. Fundacja wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji ekonomicznej, ochrony dziedzictwa kulturowego, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, promocji i organizacji wolontariatu.

Czym zajmuje się Prezes Zarządu Fundacji Kronenberga?

 • Współtworzeniem i wdrażaniem strategii Fundacji;
 • Bieżącym zarządzaniem i rozwijaniem działalności Fundacji;
 • Współpracą z organami statutowymi Fundacji (Radą Fundacji, Komisją Rewizyjną) oraz bankiem Citi Handlowy, jako Fundatorem, w obszarach związanych z realizowanymi programami, dobroczynnością i społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR);
 • Zarządzaniem działalnością Fundacji poprzez ścisłą współpracę z Zespołem oraz zewnętrznymi interesariuszami;
 • Budowaniem i utrzymywaniem relacji z instytucjami i ekspertami współpracującymi z Fundacją
 • Zarządzaniem budżetem i finansami Fundacji;
 • Reprezentowaniem Fundacji na wydarzeniach wewnętrznych i zewnętrznych, kontaktem z mediami;
 • Monitorowaniem trendów i tematów w zakresie wspierania przedsiębiorczości, innowacyjności i filantropii korporacyjnej;

Czego oczekujemy od idealnego kandydata?

 • Minimum 5 lat doświadczenia w pracy na stanowisku kierowniczym w obszarze komunikacji lub w sektorze NGO;
 • Doświadczenia w prowadzeniu i zarządzaniu budżetem;
 • Wykształcenia wyższego;
 • Bardzo dobrej znajomości rynku NGO w Polsce;
 • Wyjątkowej kreatywności i otwartości na innowacje;
 • Zdolności przywódczych i umiejętności współpracy z zespołem;
 • Nieposzlakowanej reputacji;
 • Wyjątkowych umiejętności komunikacyjnych;
 • Gotowości i chęci do ciężkiej pracy;

Co oferujemy w zamian?

 • Możliwość kierowania jedną z najbardziej znanych i największych fundacji związanych z rynkiem finansowym w Polsce;
 • Bezpośrednią współpracę z Zarządem Citi Handlowy, jako Fundatorem przy realizacji głównych celów Fundacji;
 • Szansę wprowadzenia lidera rynku CSR w nowe obszary działalności związanej z digitalizacją;
 • Wsparcie zespołu uznanych ekspertów.

Zapraszamy do aplikowania wszystkich, którym zależy na pracy z wyjątkowymi osobami oraz realizowaniu działań mających realny wpływ na sferę dobra publicznego.

Zgłoszenia należy składać do dnia 29.06.2018 r.

Kliknij, aby aplikować >