Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
22 marca 2018
Citi Handlowy z tytułem Super Etycznej Firmy


Citi Handlowy otrzymał tytuł Super Etycznej Firmy, w konkursie organizowanym przez Puls Biznesu we współpracy z firmą PwC. Jedynie 9 firm wyróżniono w tej kategorii, z czego Citi Handlowy znalazł się w tym prestiżowym gronie jako jedyny bank.

Wyróżnienie Super Etycznej Firmy otrzymują podmioty, które zdobyły tytuł "Etycznej Firmy" co najmniej trzykrotnie w trzech bezpośrednio po sobie następujących edycjach Konkursu. By zdobyć takie wyróżnienie należy spełniać najwyższe standardy w takich obszarach jak m.in. ład korporacyjny, reputacja i przywództwo, zarządzanie ryzykiem nadużyć, system zgłaszania nieprawidłowości oraz sposoby weryfikacji zgłoszeń.

Konkurs Pulsu Biznesu prowadzony jest od roku 2014. Do udziału zapraszane są wszystkie przedsiębiorstwa zarejestrowane i funkcjonujące w Polsce - niezależnie od wielkości zatrudnienia, rodzaju działalności, kapitału zakładowego czy zysków generowanych przez firmę. W tym roku do konkursu zgłosiło się 200 przedsiębiorstw.