Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
15 marca 2018 r.
Kongres Edukacji Finansowej


Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości 2018 to forum dyskusji, wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy pomiędzy wszystkimi kluczowymi podmiotami odpowiedzialnymi za realizację zadań wynikających z edukacji ekonomicznej (w tym szerzenia wiedzy nt. oszczędzania, bezpiecznych instrumentów finansowych, inwestowania, przedsiębiorczości i cyberbezpieczeństwa) wśród różnych grup społecznych.

Druga edycja Kongresu, podobnie jak premierowa odsłona w 2017 r., organizowana była przez cztery fundacje działające na rzecz sektora bankowego i kapitałowego w zakresie edukacji ekonomicznej. Wśród nich znalazły się Fundacja Warszawskiego Instytutu Bankowości (operator Projektu sektorowego "Bankowcy dla Edukacji", powołanego z inicjatywy Związku Banków Polskich), Fundacja GPW, Fundacja Think! oraz Fundacja im. Lesława A. Pagi. Partnerem projektu była Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga.

Kluczowym elementem Kongresu (oprócz popołudniowych dedykowanych sesji panelowych) była część plenarna, której istotnym elementem była debata inauguracyjna pt. "Cyfryzacja gospodarki a edukacja ekonomiczna - wyzwania" z udziałem wysokich przedstawicieli najważniejszych instytucji patronackich.

W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 370 osób wśród nich znaleźli się: przedstawicieli instytucji publicznych (w tym m.in. Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), jednostek samorządów terytorialnych i ich reprezentacji (w tym 16 miast wojewódzkich), uczelni (ponad 120 w całej Polsce), szkół i kuratoriów, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz sektora finansowego i mediów.

Wydarzeniu towarzyszyła Strefa Edukacji Finansowej - przestrzeń networkingowa, w której przedstawiciele różnych podmiotów mieli możliwość nawiązania kontaktów i przedstawienia efektów swoich działań na rzecz edukacji ekonomicznej.