Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
8 lutego 2018
Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora - przyznana po raz dziewiętnasty


Podczas uroczystej gali Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga po raz dziewiętnasty przyznała Nagrodę im. prof. Aleksandra Gieysztora. Tegorocznym laureatem nagrody, który zdaniem Kapituły wyróżnił się szczególnymi osiągnięciami na polu ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego, został Leon Tarasewicz. Uroczystość miała miejsce 8 lutego na Zamku Królewskim w Warszawie.

Kapituła Nagrody pod przewodnictwem prof. Andrzeja Rottermunda doceniła Leona Tarasewicza za świadome, wieloletnie budowanie pomostów pomiędzy odmiennymi grupami etnicznymi, językowymi i religijnymi polsko-białorusko-litewskiego pogranicza, w trakcie kolejnych edycji dorocznego festiwalu "Trialog" w Krynkach na Podlasiu.

Dziewiętnasta już gala odbyła się 8 lutego na Zamku Królewskim w Warszawie. Podczas wręczania Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora, Maciej Kropidłowski, wiceprezes zarządu Citi Handlowy w znaczących słowach uzasadnił wybór Kapituły. Podkreślił, że postawa Leona Tarasewicza w idealny sposób uosabia dialog pomiędzy wieloma kulturami: Współzarządzam instytucją finansową o wymiarze globalnym. Tworzą ją setki tysięcy ludzi - z różnych kręgów kulturowych, o różnych przekonaniach i różnym pochodzeniu. Wszystkie przenikające się i zależne od siebie. I właśnie w tej różnorodności od lat upatruję bogactwa mojej instytucji oraz źródła jej innowacyjności. Dlatego to świadome budowanie mostów stanowi dla mnie kwintesencję działań Pana Leona Tarasewicza.

To jest bardzo trudne zadanie, które on [Leon Tarasewicz - red.] wziął na swoje barki dobrowolnie: przywrócenie temu regionowi jego wielokulturowości. Leon Tarasewicz jest jednym z niewielu twórców polskich znanych na świecie, który opowiada o swojej tożsamości; że jest prawosławnym Białorusinem, mieszkańcem tego konkretnego miejsca - tak o Tarasewiczu wypowiada się Anda Rottenberg, krytyk sztuki, laureatka XIV edycji Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora. Rottenberg odebrała również wyróżnienie w imieniu nieobecnego z powodu choroby artysty.

Leon Tarasewicz to jeden z najbardziej intrygujących malarzy współczesnych, a także profesor sztuk plastycznych. W Polsce Tarasewicz współpracuje z warszawską Galerią Foksal, poznańską Galerią Ego, a także lubelską Galerią Białą. Wielokrotnie brał również udział w zbiorowych prezentacjach sztuki polskiej za granicą. Z kolei na ASP prowadzi Gościnną Pracownię Malarstwa. Artysta podkreśla białoruskie korzenie i sprzyja inicjatywom mającym na celu ożywienie białoruskiej kultury, m.in. współtworząc w podlaskich Krynkach festiwal "Trialog". Organizatorem festiwalu jest Fundacja Villa Sokrates, która kultywuje pamięć i propaguje twórczość zmarłego białoruskiego pisarza Sokratesa Janowicza. Wydarzeniu przewodzi sam Tarasewicz, który o swojej pracy mówi: Kultura, która rozwija się na tamtych terenach, granicy jakby nie uwzględnia. Tylko ciągłość kulturowa daje ciągłość istnienia.

Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora przyznawana jest od 2000 roku instytucjom bądź osobom szczególnie zasłużonym dla ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego, zarówno niematerialnego, jak i materialnego. Jest jednym z podstawowych działań Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy w obszarze wspierania i ochrony dziedzictwa kulturowego. W ubiegłym roku nagrodzeni zostali Elżbieta i Krzysztof Pendereccy, wcześniej m.in. Anda Rottenberg, prof. Norman Davies, Krystyna Zachwatowicz i Andrzej Wajda.

Citi Handlowy zrealizował również film pt. "Tutejszy", który prezentuje sylwetkę laureata XIX edycji Nagrody im. A. Gieysztora, profesora Leona Tarasewicza. Film obejrzeć można w serwisie YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=dt02nqF5xyM&feature=youtu.be