Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
15 grudnia 2017
Citi Handlowy na liście RESPECT Index po raz jedenasty


To już jedenasta edycja prestiżowego zestawienia RESPECT Index, które wyróżnia spółki zarządzane w sposób odpowiedzialny, z Citi Handlowy w gronie laureatów. Bank jest jedną z nielicznych spółek giełdowych nagradzanych w ten sposób nieprzerwanie od momentu powstania Indeksu w 2009 roku. Ocenianym obszarem są tu działania w obszarze zrównoważonego rozwoju wpisane w długofalowe strategie biznesowe.

Do tegorocznej edycji indeksu zakwalifikowało się 28 spółek, w tym 3 nowe, działających zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, informacyjnego i relacji z inwestorami, z uwzględnieniem czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych. W tegorocznej edycji RESPECT Index liczba spółek jest najwyższa w historii.

Na uroczystości podsumowującej XI edycję projektu RESPECT Index dyplom dla Citi Handlowy odebrała Barbara Sobala, wiceprezes zarządu Citi Handlowy: - Citi Handlowy konsekwentnie od pierwszej edycji wchodzi w skład Respect INDEX. O wiele dłuższa jest jednak nasza historia zaangażowania w działania CSR, jakie realizujemy przy udziale pracowników poprzez programy Fundacji Kronenberga. Ten dorobek i codzienna dbałość o najwyższe standardy etyczne to integralny element naszej kultury organizacyjnej, jeden z fundamentów na którym budujemy zaufanie klientów, partnerów i inwestorów banku.

Projekt RESPECT Index organizowany jest przez Giełdę Papierów Wartościowych od 2009 r. i ma na celu wyłonienie spółek zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Ponadto indeks akcentuje atrakcyjność inwestycyjną spółek, którą charakteryzuje m.in. jakość raportowania, poziom relacji inwestorskich czy ład informacyjny. Dzięki uwzględnieniu wśród kryteriów kwalifikacyjnych parametru płynności RESPECT Indeks, podobnie jak inne indeksy giełdowe, stanowi realną referencję dla profesjonalnych inwestorów. W ciągu ośmiu lat istnienia indeksu, zwiększył on swoją wartość o 85 proc. Audytorem zestawienia jest Deloitte.