Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
28 września 2017
Citi Handlowy promuje najlepsze inwestycje: Maspex i LG Chem nagrodzeni w czwartej edycji konkursu Emerging Market Champions


Wyróżnić najlepszych i zainspirować środowisko biznesowe do dalszego rozwoju - taki cel niezmiennie przyświeca konkursowi Emerging Market Champions. Nagroda zainicjowana przez prezesa Citi Handlowy, Sławomira S. Sikorę już od czterech lat przyznawana jest przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy liderom przedsiębiorczości. Z 91 zgłoszonych kandydatur na podium trafiły dwie - w kategorii polskich firm rozwijających działalność za granicą Maspex oraz LG Chem - z grupy przedsiębiorstw z rynków wschodzących inwestujących w Polsce.

Dla promocji wiodących przykładów w dziedzinie bezpośrednich inwestycji zagranicznych nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach "Polskie inwestycje zagraniczne" i "Zagraniczne inwestycje w Polsce". Tegoroczny laureat Maspex dołączył do grona firm takich jak KGHM, Grupa Nowy Styl i Amica. LG Chem to kolejna z firm wyróżnionych obok Samsunga i Cemexu.

- Dzisiaj, kiedy wymiana handlowa staje się jednym z kluczowych trendów, który ma zdecydować o przyszłości globalnej gospodarki - nasza nagroda zyskuje na znaczeniu. Przywykliśmy do tzw. wewnątrzkontynentalnej wymiany handlowej. Dotychczas ponad 70 proc. obrotów handlowych w Europie wciąż realizowanych było przez kraje Starego Kontynentu. Podobnie wymiana wewnątrzkontynentalna dominuje na rynkach wschodzących. Tymczasem jak widzimy to na przykładzie naszych laureatów trend ten systematycznie się odwraca, a wymiana między rynkami wschodzącymi i rozwiniętymi zyskuje na intensywności. Firmy z rynków wschodzących podejmują decyzję o wyjściu na drugi kontynent - i coraz częściej wybierają Europę, wybierając też Polskę. Podobnie też działają firmy z rynków rozwiniętych, które o rynkach wschodzących myślą jako krajach do dalszych inwestycji, do rozwoju. To stwarza ogromne możliwości dla globalnej gospodarki, ale też każdego kraju, który ten trend dostrzeże. I cieszę się, że Polska jest w tym gronie. - mówi Sławomir S. Sikora, prezes Citi Handlowy i pomysłodawca nagrody Emerging Market Champions.

W pierwszej kategorii zwyciężył MASPEX za konsekwentnie realizowaną strategię rozwoju grupy kapitałowej poza granicami Polski i systematycznie finalizowane przejęcia zagranicznych firm, co pozwala markom grupy Maspex wzmacniać pozycję lidera w wielu segmentach w Europie Środkowo Wschodniej.

W drugiej kategorii laureatem Nagrody została firma LG CHEM za sukcesywnie powiększany potencjał inwestycyjny firmy w Polsce przyczyniający się do tworzenia nowych miejsc pracy oraz za systematyczne wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w polskich zakładach firmy, które przełożą się na aktywizację regionalnych poddostawców i producentów z branży motoryzacyjnej.

Ideą Nagrody Emerging Market Champions jest promowanie pozytywnych praktyk działań gospodarczych w wymiarze międzynarodowym, a także budowanie zrzeszającą osoby z różnych środowisk, istotnych dla życia publicznego i gospodarczego w Polsce, m.in.: byłych i obecnych ministrów, prezydentów miast, rektorów uczelni wyższych, ambasadorów państw z emerging markets w Polsce, przedstawicieli izb gospodarczych i mediów. W tym roku ponad 100 członków Rady nominowało 95 podmiotów (13 więcej niż w roku ubiegłym), z czego 61 w kategorii "Polskie inwestycje zagraniczne" oraz 34 w kategorii "Zagraniczne inwestycje w Polsce". Wybór jest efektem analizy m.in. skali działalności, zasięgu geograficznego inwestycji a w przypadku zagranicznych inwestorów kluczowe pozostawały takie kwestie jak skala inwestycji w Polsce oraz liczba stworzonych miejsc pracy na terenie Polski.

Wręczenie nagród uzupełniła dyskusja panelowa pod patronatem Citi Handlowy poświęcona relacjom transatlantyckim, moderowana przez Andrzeja Olechowskiego przewodniczącego Rady Nadzorczej banku. Zaproszenie przyjęła m.in. Candi Wolff, Executive Vice President of Global Government Affairs, Citi.

Więcej o konkursie Emerging Market Champions pod adresem:

www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/konkurs_emerging_market_champions.htm.