Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
17 lipca 2017
Student a pracodawca - w poszukiwaniu pracy


Co roku rynek pracy zasilany jest przez setki absolwentów uczelni wyższych. Jak się na nim odnajdują, jakie kompetencje i cechy pracownika są według nich kluczowe? Czy ich oczekiwania i umiejętności są zbieżne z wymaganiami i potrzebami przyszłych pracodawców - na te wszystkie pytania odpowiada raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy i Fundacji THINK! "Student a pracodawca".

Studenci na rynku pracy nie mają łatwo, mówi Krzysztof Kaczmar, prezes Zarządu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. Problemem jest przede wszystkim niedopasowanie programów uczelni do dynamicznie zmieniających się realiów rynku pracy, czasami także nierealne wyobrażenia kandydatów, związane z przyszłym miejscem pracy.

A może staż?

Jednym ze sposobów sprostania wymaganiom przyszłych pracodawców i przygotowania się do podjęcia zatrudnienia jest odbycie praktyk lub staży. Prawie połowa badanych traktuje je jako formę inwestycji w swoją przyszłość (46%), zaś co piąty liczy na stałe zatrudnienie po ich zakończeniu. Studenci staży szukają w różny sposób: 42% badanych praktyki zapewniła uczelnia, inni posiłkują się ogłoszeniami na portalach (39%), prawie co trzeci (28%) korzysta z rekomendacji znajomych. Tylko nieliczni w swoich poszukiwaniach korzystają z social media (9%) a jeszcze mniej (8%) z biur karier funkcjonujących zazwyczaj przy uczelniach.

Z badania wynika, że płatne staże wciąż nie są powszechną praktyką. Aż 71% studentów deklaruje, że nie otrzymało za nie wynagrodzenia przy czym dotyczy to aż 77% kobiet i 58% mężczyzn. W 70% przypadków średnia pensja netto podczas odbywania stażu nie przekroczyła 1500 zł a co dziesiąty student musiał się zadowolić kwotą nie wyższą niż 500 zł. Jednakże mimo wszystko aż 73% studentów deklaruje zadowolenie z odbytych praktyk, przede wszystkim ze względu na zdobyte doświadczenie (63%), nabycie umiejętności przydatnych w dalszej karierze (60%) i ciekawe obowiązki (49%). Ci, którym na praktykach się nie podobało, wskazują przede wszystkim niespełnienie pokładanych w nich oczekiwań (55%).

Praca zawodowa student a pracodawca

Według studentów, wymarzony pracownik (z punktu widzenia pracodawcy) powinien charakteryzować się odpowiedzialnością (33%), dobrą organizacją pracy (31%), chęcią do pracy (28%) a także umieć funkcjonować w zespole (23%). Pracodawcy z kolei na pierwszym miejscu stawiają takie cechy jak uczciwość (90%), wiarygodność (87%) i odpowiedzialność (83%). Wysoko w rankingu znajduje się także dobra organizacja pracy (70%) oraz kultura osobista (69%). Niestety jedynie dla połowy pracodawców istotnym atrybutem pracownika jest kreatywność (51%) zaś jeszcze mniej zwraca uwagę na umiejętność przekonywania (25%). Przy wyborze pracownika ważne jest dla niech przede wszystkim wykształceniem kierunkowym i doświadczenie w branży. O wiele mniejsze znaczenie mają certyfikaty i szkolenia, a także posiadane referencje.

Studenci, podobnie jak pracodawcy uważają że równie znaczące są kompetencje miękkie, jak i twarde (51% i 62%). Co ciekawe dla większej liczby studentów niż pracodawców takie umiejętności jak znajomość języków obcych, obsługa oprogramowania, wiedza, mają większe znaczenie (38 vs 24%).

Oczekiwania młodych

Spośród badanych studentów prawie połowa pracuje zawodowo, w różnym wymiarze godzin. Oczekiwane wynagrodzenie z racji pierwszej pełnoetatowej pracy to w 2/3 przypadków (67%) suma od 2000 do 3000 zł netto. Dla pracowników ważna jest także forma zatrudnia - z badania pracodawców wynika, że 98% kandydatów preferuje umowę o pracę.

Od przyszłego miejsca pracy młody człowiek oczekuje ciągłego rozwoju, zdobywania nowych umiejętności i wysokich zarobków. Ważne dla niego jest jednak zachowanie równowagi między życiem prywatnym a pracą. Większość pracujących zadowolona jest z obecnej pracy, zaś Ci którym wykonywane zajęcie nie odpowiada, narzekają przede wszystkim na niskie zarobki.