Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
20. marca 2017
Rusza kolejna edycja projektu "Wolontariat w kulturze"


Narodowe Centrum Kultury, Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie oraz Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga już od ponad roku działają na rzecz profesjonalizacji projektów z udziałem wolontariuszy w instytucjach kultury. Ich współpraca została przypieczętowana podpisaniem listu intencyjnego. Tym samym instytucje potwierdziły gotowość do kontynuowania w 2017 roku projektu "Wolontariat w kulturze" obejmującego m.in. szkolenia skierowane do koordynatorów wolontariatu, coroczną, ogólnopolską konferencję czy akcję "Kulturalny Bilet Wolontariusza".

Podpisanie listu intencyjnego jest zwieńczeniem dotychczasowej współpracy i zobowiązaniem do długofalowego zaangażowania we wspólny projekt "Wolontariat w kulturze", podkreśla Eliza Dzwonkiewicz, Zastępca Dyrektora NCK ds. Współpracy Lokalnej.

W 2017 roku działania w ramach projektu "Wolontariat w kulturze" będą się koncentrować na podniesieniu kompetencji koordynatorów wolontariatu, zarówno tych, którzy mogą się pochwalić doświadczeniem jak i dopiero zaczynających działać w tym obszarze. Obecnie w Polsce niewiele jest instytucji kultury wpisujących działania wolontariackie w swoją strategię, co więcej brakuje przykładów dobrych praktyk i narzędzi, które mogłyby wesprzeć osoby odpowiedzialne za wolontariat w tych instytucjach. Dlatego planowane jest zaangażowanie w projekt nie tylko samych koordynatorów, ale także dyrektorów i managerów, bez których działania związane z wolontariatem nie mają szans powodzenia. Zrozumienie znaczenia wolontariatu w kulturze przez pracowników wszystkich szczebli jest kluczowe dla jego dalszego rozwoju.


PROJEKT "WOLONTARIAT W KULTURZE" w 2017 roku zakłada m.in.:

CYKL SZKOLENIOWY I KONKURS GRANTOWY

Cykl szkoleń ma na celu podniesienie kompetencji osób koordynujących wolontariat w instytucjach kultury. Zostaną one wyposażone w umiejętności i wiedzę pozwalającą im sprawnie poruszać się w dziedzinie, którą się zajmują, wzmocnią ich pozycję jako liderów wolontariatu w lokalnych społecznościach oraz zapewnią narzędzia efektywnego zarządzania projektami. Dodatkowo będą mogli wziąć udział w konkursie grantowym. Ich autorskie projekty z obszaru wolontariatu zostaną ocenione przez komisję, zaś najlepsze otrzymają dofinansowanie na realizację w wysokości od 1000 do 2000 zł.


WARSZTATY I WIZYTA STUDYJNA DLA DYREKTORÓW INSTYTUCJI KULTURY I KOORDYNATORÓW WOLONTARIATU

Akcentując ogromną rolę dyrektorów instytucji kultury w procesie organizowania aktywności wolontariackich, specjalnie dla nich przygotowane zostaną warsztaty oraz wizyta studyjna. Niezmiernie ważne jest, aby koordynatorzy wolontariatu byli w swych działaniach wspierani przez przełożonych - by tak się stało muszą mieć oni świadomość czym jest wolontariat w kulturze.


II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA WOLONTARIAT W KULTURZE 6 - 7 GRUDNIA 2017

Druga edycja konferencji rozpocznie się 6 grudnia, dzień po obchodach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Celem będzie podsumowanie całorocznych aktywności w ramach projektu "Wolontariat w kulturze". W trakcie wydarzenia przedstawione zostaną rezultaty poszczególnych działań, zaś tematy paneli dyskusyjnych oscylować będą wokół tematyki roli kadry zarządzającej w procesie tworzenia wolontariatu w instytucjach kultury. Drugi dzień wydarzenia przeznaczony zostanie na warsztaty dla uczestników.
W pierwszej edycji konferencji w roku 2016 wzięły udział 133 osoby z 40 miast polski i ze 108 instytucji. Podczas trzech dni uczestnicy wysłuchali pięciu paneli z udziałem ekspertów oraz wolontariuszy. Odbyło się również 10 warsztatów, podczas których uczestnicy poznali różne metody pracy z wolontariuszami.


KULTURALNY BILET WOLONTARIUSZA

Kulturalny Bilet Wolontariusza to projekt dedykowany wszystkim Wolontariuszom, zarówno tym działającym w ramach instytucji kultury, jak i angażującym się w innych obszarach. Jego celem jest zmiana wizerunku wolontariusza poprzez stworzenie platformy zaangażowanych instytucji kultury, ma także wspomóc budowę i rozwój wolontariatu w instytucjach oraz zachęcić je do współpracy

W 2016 roku w pierwszej edycji akcji wzięło udział 65 instytucji kultury, które zauważając i doceniając pracę wolontariuszy przygotowały dla nich pulę blisko 2,5 tys. darmowych biletów wstępu na różne wydarzenia kulturalne. Wśród propozycji znalazły się zaproszenia na koncerty, przedstawienia teatralne, wystawy, wstęp do muzeów. Niektóre z instytucji przygotowały wyjątkowe atrakcje, niedostępne dla szerszej publiczności np. wejście za kulisy instytucji. To pierwsza tego typu akcja w Polsce, stworzona specjalnie dla Wolontariuszy.

Koordynatorami projektu "Wolontariat w kulturze" są: Małgorzata Cieślińska, Narodowe Centrum Kultury, Paulina Zalewska, Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga, Michał Senk, Centrum Myśli Jana Pawła II.Dodatkowych informacji udziela:

Krzysztof Kaczmar, prezes Zarządu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, tel. 501 128 882,
E-mail: krzysztof.kaczmar@kronenberg.org.pl

Agata Charuba-Chadryś, kierownik ds. kontaktów z mediami, tel. (0-22) 692 9416
E-mail: agata.charubachadrys@citi.comDziałająca od 1996 roku Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga wspiera w imieniu Banku prace na rzecz dobra publicznego w obszarach tematycznych takich jak: edukacja, rozwój lokalny i ochrona dziedzictwa kulturowego. Realizowane przez nią działania obejmują m.in. program edukacji finansowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Moje Finanse organizowany wspólnie z NBP i Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości; Wolontariat Pracowniczy (program zaangażowania pracowników Citi Handlowy w wybrane przedsięwzięcia społeczne), konkursy: Mikroprzedsiębiorca Roku i o Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie SA za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów oraz Nagrodę im. prof. Aleksandra Gieysztora za osiągnięcia w dziedzinie ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego.

Bank Handlowy w Warszawie SA to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce, oferująca pod marką Citi Handlowy bogaty i nowoczesny asortyment produktów i usług bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej i detalicznej. Bank Handlowy obsługuje 6,6 tys. klientów korporacyjnych i ok. 680 tys. klientów indywidualnych poprzez nowoczesne kanały dystrybucji oraz sieć 36 oddziałów. W skład grupy kapitałowej Banku wchodzą takie podmioty jak: Dom Maklerski Banku Handlowego i Handlowy Leasing. Przynależność do Citigroup, największej na świecie instytucji finansowej, zapewnia klientom Banku Handlowego dostęp do usług finansowych w ponad 100 krajach.