Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
6 marca 2017
Polka w świecie finansów


Finanse, nawet te domowe, uznawane są powszechnie za domenę mężczyzn. Czy jednak rzeczywiście tak jest? Kto lepiej sobie radzi z planowaniem wydatków i ich kontrolą? Jakie sposoby oszczędzania wybierają kobiety, a jakie mężczyźni? Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga sprawdza to co roku, w swoim badaniu "Postawy Polaków wobec finansów".

Finanse nie są mocną stroną Polaków. Brakuje nam wiedzy w tej dziedzinie i chociaż deklarujemy, że warto i należy oszczędzać to jednak w praktyce regularnie robi to tylko niewielki procent z nas. To, co napawa optymizmem, to fakt, że przynajmniej 2/3 społeczeństwa, zarówno mężczyźni (61%) jak i kobiety (65%), rozmawia w domu o finansach, zaś decyzje o większych wydatkach zazwyczaj podejmowane są wspólnie. Jednakże obie płcie w wielu aspektach prezentują zupełnie inne podejście do pieniędzy.

Panie postrzegane są przez ogół społeczeństwa jako te rozrzutne i lekkomyślne, jednak, jak się okazuje, stereotyp ten nie ma pokrycia w rzeczywistości. Z badania Fundacji Kronenberga wynika, że to właśnie one są bardziej zdyscyplinowane, czasami aż do przesady: co trzecia respondentka (33%) przyznaje, że kontroluje wszystkie, nawet najdrobniejsze wydatki. Dla porównania: wśród panów taką postawę deklaruje jedynie co piąty. W kwestii planowania to kobiety myślą bardziej przyszłościowo: 24% przyznaje, że swój budżet planuje w perspektywie pół roku (17% mężczyzn). Bardzo niepokojący jest jednak fakt, że ani panie, ani panowie nie patrzą na swoje wydatki w perspektywie roku i więcej. To z kolei dowodzi, że znaczna część społeczeństwa funkcjonuje "od pierwszego do pierwszego" i nic nie wskazuje na to, by miało się to szybko zmienić. Wciąż dużo jest osób, które deklarują, że nie kontroluje swoich wydatków (18% ogółu). Taką postawę częściej reprezentują mężczyźni (23% vs 14% kobiet). 17% panów przyznaje także, że wydaje wszystko, co zarobi (vs 8% kobiet).

Obie płcie deklarują, że warto oszczędzać, jednak to mężczyźni częściej uznają odkładanie pieniędzy za bezsensowne (23%). Panie są bardziej przezorne i rozważne, co przejawia się w podejściu do lokowania środków. Preferują raczej konto oszczędnościowe lub rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy. Unikają ryzyka, przejawiając tym samym mniejszą skłonność do inwestowania (13%). Chętniej niż mężczyźni korzystają z materiałów i wiedzy pracowników instytucji finansowych, jednak przy podejmowaniu decyzji kierują się nie analizą ofert, ale opinią rodziny i znajomych (22% kobiet vs 17% mężczyzn).

Stereotyp rozrzutnych Polek, lekkomyślnie trwoniących pieniądze okazuje się nie być prawdziwy. To właśnie one często hamują zapędy mężczyzn i monitorują bilans przychodów i wydatków w gospodarstwie domowym, dodaje Krzysztof Kaczmar, prezes Zarządu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.

O Badaniu:

Badanie "Postawy Polaków wobec finansów" zrealizowane Millward Brown na zlecenie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy i Fundacji THINK! przeprowadzane są na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku powyżej 15 - 75 lat. Wykorzystywana jest do tego technika CAPI (Computer Assisted Personal Interview).