Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
9 lutego 2017
Elżbieta i Krzysztof Pendereccy laureatami XVIII edycji Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora


8 lutego na Zamku Królewskim w Warszawie Elżbieta i Krzysztof Pendereccy zostali uhonorowani Nagrodą im. prof. Aleksandra Gieysztora. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest od osiemnastu lat przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy za szczególne osiągnięcia na polu ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego. W tym roku Kapituła Nagrody pod przewodnictwem prof. Andrzej Rottermunda doceniła Laureatów przede wszystkim za wsparcie udzielane utalentowanym muzykom, dbałość o edukację muzyczną i działalność na rzecz popularyzacji dziedzictwa muzyki klasycznej w Polsce.

Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora przyznawana jest od 17 lat, instytucjom bądź osobom szczególnie zasłużonym dla ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego, zarówno niematerialnego jak i materialnego. Jest jednym z podstawowych działań Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy w obszarze wspierania i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Gala podczas której wręczono Nagrodę im. Prof. Aleksandra Gieysztora, odbyła się 8 lutego na Zamku Królewskim w Warszawie. Kapituła Nagrody doceniła w tym roku: Szczególną dbałość o edukację muzyczną na najwyższym poziomie oraz prowadzoną od lat działalność na rzecz popularyzacji dziedzictwa muzyki klasycznej w Polsce. Przede wszystkim zaś, konsekwentne wspieranie utalentowanych muzyków i powołanie do życia Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach - wyjątkowej przestrzeni, gdzie młodzi mogą praktykować oraz rozwijać swoją wrażliwość i warsztat, współpracując z największymi wirtuozami z całego świata.

Krzysztof i Elżbieta Pendereccy pełnią funkcję ludzi - instytucji. Przez całe życie zawodowe działali na rzecz młodych, uzdolnionych twórców. Dzięki ich zaangażowaniu polscy artyści mają dostęp do największych, muzycznych sław. Poprzez promowanie talentów, pokazują wysoką jakość polskiej muzyki na arenie międzynarodowej, umożliwiając szerszemu odbiorcy jej poznanie.

Oboje z wielką pasją angażują się także w przedsięwzięcia artystyczne mające na celu tworzenie muzyki. Wielkanocny Festiwalu Ludwiga van Beethovena na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń kulturalnych w Polsce. Każda edycja Festiwalu posiada temat przewodni, wokół którego zbudowany jest program wydarzeń. W ramach imprezy organizowane są koncerty symfoniczne, kameralne i recitale wykonywane przez światowej klasy muzyków. Istotą tego wydarzenia jest z jednej strony przybliżanie dorobku twórczego wybitnych, światowych muzyków, z drugiej angażowanie weń młodych, zdolnych twórców.

Państwo Pendereccy niestrudzenie, realizują misję, która sami sobie wyznaczyli: promocję polskiej muzyki i kultury. Podejmowane przez nich przedsięwzięcia zaskakują skalą. Budowa Centrum Muzyki w Lusławicach to swoisty fenomen na skalę krajową. Kampus - światowej klasy obiekt edukacyjno - koncertowy powstał w ciągu zaledwie szesnastu miesięcy. Jak mówi sam kompozytor "Było to szalone przedsięwzięcie, ale w tym szaleństwie była metoda".

Centrum jest miejscem spotkań utalentowanych, młodych muzyków i profesorów - wybitnych specjalistów sztuki wykonawczej, kompozycji i szeroko pojętej humanistyki. Dzięki cennym kontaktom i wymianie doświadczeń, młodzi artyści otrzymują pogłębioną wiedzę o stylach muzycznych, jak również o strukturze i znaczeniu dzieła muzycznego. Celem nadrzędnym Europejskiego Centrum Muzyki jest rozwijanie u młodych wykonawców umiejętności interpretowania muzyki (solowej, kameralnej i orkiestrowej).

Krzysztof i Elżbieta Pendereccy nie wahają się angażować i realizować przedsięwzięć, które swoją skalą wykraczają poza granice naszego kraju. Ich kandydatura w najwyższym stopniu oddaje idee Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora.