Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
19 grudnia 2016
Świąteczne wydatki Polaków


1/3 Polaków planuje swoje wydatki w perspektywie miesiąca, a tylko niewielki odsetek robi to w okresie dłuższym niż pół roku. Nie skłaniają nas do tego nawet takie okazje jak Święta Bożego Narodzenia - jak wynika z badania Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy i Fundacji TINK! tylko 31% odłożyło z wyprzedzeniem środki na organizację świąt.

Polacy nie planują większych wydatków, nawet jeśli dotyczy to cyklicznych okazji, takich jak organizacja świąt, mówi Krzysztof Kaczmar, prezes Zarządu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. Odsetek osób myślących o swoich wydatkach w perspektywie dłuższej niż pół roku od lat utrzymuje się w okolicach 5%. Patrzymy na finansową stronę naszego życia bardzo krótkowzrocznie i nawet święta w szerokim gronie rodzinnym nie zmieniają naszych codziennych przyzwyczajeń.

Tymczasem właśnie organizacja świąt to dobra okazja, by podjąć wysiłek i zarówno zaplanować wydatki z wyprzedzeniem, oszczędzić na ten cel a następnie trzymać się założonych planów. Tym bardziej, że dla 60% z nas święta Bożego Narodzenia to czas dla rodziny i 89% respondentów planuje spędzenie tego okresu w gronie więcej niż 3 osób. Co ciekawe aż 29% Polaków zasiądzie do wigilijnego stołu w gronie co najmniej 10-osobowym. W tej sytuacji zastanawia fakt, że 73% z nas deklaruje pokrycie wydatków świątecznych z bieżących środków, a dla 53% badanych będzie to kwota przekraczająca 600 zł. Jest to zatem minimum ? mediany wynagrodzeń w kraju. Nie są zatem środki, które można w prosty sposób wygospodarować z domowego portfela. Dodatkowo 30% z nas przyznaje, że ulegając świątecznej gorączce w żaden sposób nie ogranicza swoich wydatków. Święta to zatem czas, gdy rezygnujemy z postawy skrupulatnego księgowego, która cechuje nas na co dzień. Przypomnijmy bowiem, że zgodnie z wynikami IX edycji badania "Postawy Polaków wobec finansów" jedynie 18% przyznaje, że nie kontroluje swoich wydatków, a aż 27% z nas zwraca uwagę nawet na te najmniejsze.

Poziom wydatków świątecznych jest silnie skorelowany z wiekiem badanych. Najbardziej wystawne święta to domena 40-latków - 28% z nich przeznaczy na ten cel ponad 1200 zł. Z drugiej strony najskromniejsze wydatki planują 60-latkowie. 28% z nich ocenia, że organizacja świąt nie przekroczy w ich przypadku 300 zł. Na podstawie doświadczeń lat ubiegłych, ponad połowa z nas (54%) uważa, że wydatki świąteczne nie przekroczą założonego budżetu, a jedynie 6% szacuje, że może wydać mniej, niż pierwotnie zakładało. Ci, którzy jednak szukają sposobów na zminimalizowanie kosztów kupują taniej produkty spożywcze (26%) i prezenty (18%) bądź nie obdarowywać wszystkich domowników (24%).