Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
15 grudnia 2016
I Ogólnopolska Konferencja "Wolontariat w Kulturze" 5-7 grudnia 2016, Warszawa I Kulturalny Bilet Wolontariusza 3-12 grudnia 2016, 65 instytucji kultury, 12 polskich miast


W dniach 5-7 grudnia w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej odbyło się pierwsze, ogólnopolskie spotkanie koordynatorów wolontariatu w instytucjach kultury. W konferencji wzięło udział 133 osoby z 40 miast polski i ze 108 instytucji. Podczas trzech dni wysłuchano pięciu paneli z udziałem ekspertów oraz wolontariuszy. Odbyło się również 10 warsztatów, podczas których uczestnicy poznali różne metody pracy z wolontariuszami. Konferencji towarzyszyła akcja Kulturalnego Biletu Wolontariusza, czyli inicjatywa 65 instytucji kultury, które zauważając i doceniając pracę wolontariuszy przygotowały dla nich pulę blisko 2,5 tys. darmowych biletów wstępu na różne wydarzenia kulturalne.

Uczestnicy wydarzenia wskazali kierunki rozwoju wolontariatu w kulturze. Ważne według nich jest to, żeby koordynator zajmujący się wolontariuszami miał osobiste doświadczenie w wolontariacie (blisko połowa uczestników wydarzenia nie tylko zarządza wolontariuszami, ale ma osobiste doświadczenie w byciu wolontariuszem). Kluczowe dla dalszego rozwoju wolontariatu w kulturze jest budowanie wizerunku instytucji kultury jako przestrzeni przyjaznej wolontariuszom. Koordynatorzy wskazują też, że równie ważne jest to, aby osoby opiekujące się wolontariuszami mogły funkcjonować w strukturze instytucji jako pracownicy mając to w zakresie swoich obowiązków. Postulowane jest również wsparcie kompetencyjne oraz integracja ludzi zajmujących się wolontariatem w instytucjach kultury.

Organizatorami wydarzenia były Narodowe Centrum Kultury, Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga. Instytucje te od blisko roku rozwijają i profesjonalizują projekty w kierunku zmiany postrzegania wizerunku wolontariatu i postaci wolontariusza. Zorganizowały szkolenia połączone z konkursem grantowym, adresowane do koordynatorów wolontariatu w instytucjach kultury. Wydały także "Przepis na wolontariat" - pierwszy w Polsce podręcznik do zarządzania wolontariatem w instytucjach kultury, który został udostępniony 5 grudnia w formie bezpłatnego e-booka na stronie www.nck.pl. Dotychczasowa współpraca z wieloma instytucjami z całej Polski pozwoliła wysunąć wniosek, że inicjowanie projektów z udziałem wolontariuszy jest im bardzo potrzebne. Stąd pomysł konferencji.

Badanie wolontariuszy
Dr Tomasz Godlewski z Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadził badanie wolontariuszy na próbie 1120 wywiadów, byli to uczestnicy akcji Kulturalny Bilet Wolontariusza. Ponad połowa ankietowanych to zaangażowani wolontariusze działający w organizacjach co najmniej kilka razy w miesiącu. Staż pracy wolontariackiej jest bardzo zróżnicowany. Większość respondentów jest zaangażowanych w wolontariat od roku do 5 lat, nie brakuje jednak "nowicjuszy" znajdujących się na początku swojej wolontariackiej przygody, czy "doświadczonych wiarusów" działających powyżej 10-ciu lat. Praca wolontariacka ma zazwyczaj charakter stały, długoterminowy. Większość wolontariuszy biorących udział w badaniu swoje zaangażowanie koncentruje w jednej instytucji. Najważniejszym motywatorem skłaniających uczestników sondażu do pracy wolontariackiej jest potrzeba poczucia wspólnoty i chęć nawiązania kontaktów z nowymi ludźmi.


Organizatorzy: Narodowe Centrum Kultury, Centrum Myśli Jana Pawła II, Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
Partner: Teatr Wielki Opera Narodowa
Partner akcji społecznej: Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko"
Patronat medialny: TVP KULTURA, Polska Agencja Prasowa

Honorowego patronatu konferencji udzielił Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Więcej informacji na stronie www.wolontariatwkulturze.pl
Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.
Zapraszamy do oznaczania się #wolontariatwkulturze