Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
24 października 2016
I Ogólnopolska Konferencja "Wolontariat w Kulturze", 5-7 grudnia 2016, Warszawa, Teatr Wielki Opera Narodowa


Pierwsze spotkanie praktyków i ekspertów

W dniach 5-7 grudnia 2016 r. roku odbędzie się pierwsza ogólnopolska konferencja "Wolontariat w Kulturze". Będzie to pierwsze tak szerokie spotkanie praktyków i ekspertów w dziedzinie wolontariatu w kulturze.
Tegoroczna edycja ma na celu wywołanie dyskusji wokół tematów dotyczących wartości i wizerunku wolontariatu w kulturze. Podczas wydarzenia uczestnicy zapoznają się z najlepszymi przykładami wolontariatu z instytucji w całej Polsce. W programie konferencji przewidziane są zarówno spotkania z ekspertami, liderami najlepszych projektów wolontariatu w instytucjach kultury, warsztaty z zarządzania wolontariatem, a także możliwość integracji w gronie koordynatorów wolontariatu i samych wolontariuszy. Organizatorzy stworzą możliwość osobistego doświadczenia wolontariatu przez uczestników konferencji - podczas warsztatów zorganizowanych przez Fundację Anny Dymnej "Mimo Wszystko". Konferencji będzie towarzyszyła wystawa prac Ryszarda Kajzera mówiąca o wartościach wolontariatu.

Kultura i wolontariat. Wolontariat w kulturze.

Instytucje kultury to miejsca, których zasadniczym celem jest upowszechnianie i rozwijanie szeroko pojętej kultury. Wolontariat jest tą aktywnością społeczną, która zarówno kształtuje postawy społeczne, jak też buduje relacje między członkami danej społeczności. Instytucja kultury jest z kolei doskonałą przestrzenią do prowadzenia działań i aktywności z udziałem wolontariuszy. Niestety, na kulturalnej mapie Polski nadal mało jest miejsc, w których wolontariat kulturalny jest wpisany w strategię działań instytucji, a sami wolontariusze stanowią część jej zespołu. Co więcej, nadal brakuje przykładów oraz narzędzi, które mogłyby wesprzeć osoby odpowiedzialne za wolontariat w instytucjach kultury.

Przepis na wolontariat

Narodowe Centrum Kultury we współpracy z Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie oraz Fundacją Kronenberga przy Citi Handlowy od blisko roku rozwija i profesjonalizuje projekty z udziałem wolontariuszy w instytucjach kultury.
W ciągu ostatniego roku instytucje wydały "Przepis na wolontariat" - pierwszy w Polsce podręcznik do zarządzania wolontariatem w instytucjach kultury Zorganizowały też szkolenia połączone z konkursem grantowym, adresowane do koordynatorów wolontariatu w instytucjach kultury. Dotychczasowa współpraca z wieloma instytucjami z całej Polski pozwala wysunąć wniosek, że inicjowanie projektów z udziałem wolontariuszy jest instytucjom kultury bardzo potrzebne. Dodatkowo nie należy zapominać o tym, by osoby zarządzające tymi projektami wyposażane były w odpowiednie narzędzia.

Kulturalny Bilet Wolontariusza

Wydarzenia nie byłoby, gdyby nie wolontariusze. To oni inspirują do działania i doskonalenia organizacji ich pracy na rzecz instytucji. Stąd też inicjatywa I edycji Kulturalnego Biletu Wolontariusza. Tworzy ją wiele instytucji, które w okresie od 3 do 12 grudnia zaproszą Wolontariuszy do siebie.
Do tej pory do akcji dołączyło ponad 28 instytucji z Warszawy, Wrocławia, Krakowa oraz Katowic, a wśród nich m.in. Muzeum Narodowe w Warszawie i Krakowie, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Europejska Stolica Kultur, Teatr Wielki Opera Narodowa, Teatr Studio, Filharmonia Narodowa w Warszawie Krakowskie Biuro Festiwalowe. Instytucje przygotowały ponad 900 różnych propozycji dla Wolontariuszy.

Organizatorzy: Narodowe Centrum Kultury, Centrum Myśli Jana Pawła II, Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
Partner: Teatr Wielki Opera Narodowa
Partner akcji społecznej: Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko"
Patronat medialny: TVP KULTURA, Polska Agencja Prasowa

Zapraszamy do oznaczania się #wolontariatwkulturze

Eliza Dzwonkiewicz, p.o. Dyrektora Narodowego Centrum Kultury - Cegiełką, którą Narodowe Centrum Kultury przede wszystkim chce wnieść do projektu Wolontariat w Kulturze to wsparcie w profesjonalizacji tego obszaru, rozumianej jako pomoc merytoryczna dla instytucji kultury, które chcą organizować i rozwijać wolontariat. Będziemy wspierać wolontariat poprzez szkolenia, publikacje, wymianę dobrych praktyk, wsparcie w nawiązywaniu kontaktów.

Norbert Szczepański, Dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II - Angażując się w wolontariat w kulturze chcemy przypominać nauczanie naszego patrona, Jana Pawła II, który mówił, że instytucja sama z siebie nie zastąpi ludzkiego serca, ludzkiego współczucia, ludzkiej miłości, ludzkiej inicjatywy. Papież powiedział kiedyś, że "Kultura jest tym, przez co człowiek, jako człowiek, staje się bardziej człowiekiem: bardziej "jest". Działania Centrum (samorządowej instytucji kultury) zawsze ogniskują się na człowieku, w którym widzimy wrażliwość, rozumiemy jego potrzeby, z którym budujemy głębokie relacje, a samo człowieczeństwo jest tym, co staramy się wnosić do różnych instytucji.

Krzysztof Kaczmar, prezes Zarządu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy - Obecnie zarówno wielkie koncerny jak i mniejsze firmy stopniowo zaczynają dostrzegać potencjał środowisk i instytucji kultury. One zaś, współpracując z biznesem, mają szansę przełamać stereotypy, i pokazać, że rola działań kulturalnych ogranicza się nie tylko do przestrzeni galerii i muzeów.