Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
3 października 2016
CEMEX i Amica laureatami trzeciej edycji konkursu Emerging Market Champions


Nagroda Emerging Market Champions, przyznawana przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy, ma na celu promowanie liderów przedsiębiorczości - polskich firm rozwijających działalność za granicą oraz przedsiębiorstw z rynków wschodzących, inwestujących w Polsce. Podczas tegorocznego Europejskiego Forum Nowych Idei, laureatami trzeciej edycji Nagrody zostały CEMEX Polska sp. z o.o. i Amica SA.

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach "Polskie inwestycje zagraniczne" i "Zagraniczne inwestycje w Polsce". Pamiątkowe statuetki wręczyli Sławomir S. Sikora, pomysłodawca nagrody i prezes Citi Handlowy oraz Andrzej Olechowski, przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie. Organizatorem konkursu jest Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga.

Już po raz trzeci wręczyliśmy nagrodę dla najlepszych polskich firm działających efektywnie za granicą i podmiotów z rynków wschodzących prowadzących biznes w Polsce. Tegoroczni laureaci to z jednej strony silna polska marka, która skutecznie prowadzi działalność poza granicami kraju, a z drugiej to przedstawiciel rynku wschodzącego, meksyński CEMEX, który mocno inwestując w Polsce potwierdza diagnozę Citi, że przepływy inwestycyjne między rynkami wschodzącymi będą rosły. Diagnoza ta stanowi fundament oferty zawartej w programie Emerging Market Champions skierowanej do takich firm jak Cemex, w ramach którego obsługujemy już 400 podmiotów w Polsce. Zarówno debata, jak i wyróżnienia przyznane podczas tegorocznego EFNI potwierdziły, że mimo pełnego wyzwań otoczenia makroekonomicznego i geopolitycznego nie powinniśmy rezygnować ze współpracy międzynarodowej, a swobody wymiany handlowej czy przepływu kapitału są jednym z największych osiągnięć ostatnich dekad w światowej gospodarce - mówi Sławomir S. Sikora, prezes Citi Handlowy i pomysłodawca nagrody Emerging Market Champions.

W pierwszej kategorii zwyciężyła Amica SA, uhonorowana za konsekwentnie realizowany plan ekspansji zagranicznej. W ramach przyjętej w 2014 roku 10-letniej strategii rozwoju firma systematycznie dokonuje akwizycji zagranicznych firm, mocno zakorzenionych i rozpoznawalnych na rynkach lokalnych.

Amica dzisiaj to około 650 mln euro rocznego obrotu, z czego ponad 70% generujemy na rynkach zagranicznych, w szczególności europejskich. Nasi najwięksi klienci spoza Polski znajdują się w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Skandynawii i Rosji. Zgodnie z naszą strategią, zamierzamy rozwijać się na kolejnych istotnych rynkach europejskich: we Francji, Hiszpanii, krajach Beneluksu i we Włoszech. W rezultacie Amica ma przed sobą znakomitą przyszłość. Jednocześnie bardzo dziękuję członkom Kapituły konkursu za to, że docenili już wykonaną przez nas pracę" - powiedział w wystąpieniu Jacek Rutkowski, prezes Amica SA.

W drugiej kategorii laureatem Nagrody została firma CEMEX Polska sp. z o.o., za stały rozwój działalności w Polsce, liczne inwestycje i tworzenie nowych miejsc pracy. Na szczególną uwagę zasługuje wyjątkowa inwestycja ekologiczna w Cementowni Chełm (2013 rok), która jest punktem odniesienia dla branży na całym świecie.

W naszej działalności przykładamy ogromną wagę do bezpieczeństwa i higieny pracy, gdzie jesteśmy jednym z liderów w przemyśle, w tym zdobywcą I miejsca w polskiej edycji Europejskiego Konkursu Dobrych Praktyk BHP. Jesteśmy też liderem w przemyśle w zakresie zrównoważonego rozwoju, którego elementami jest m.in. produkowanie w sposób zrównoważony (przykładem takiej produkcji jest ponad 80% udział paliw alternatywnych w Cementowni Chełm, które zastąpiły węgiel). Prowadzimy otwarty i regularny dialog z lokalnymi społecznościami wokół naszych głównych zakładów, starając się wspólnie omawiać i rozwiązywać zaistniałe problemy. Poprzez naszą Fundację "CEMEX Budujemy Przyszłość" regularnie i systemowo wspieramy lokalne inicjatywy i NGOsy. - mówi Włodzimierz Chołuj, członek zarządu CEMEX Polska.

Ideą Nagrody Emerging Market Champions jest promowanie pozytywnych praktyk działań gospodarczych w wymiarze międzynarodowym, a także budowanie wizerunku przedsiębiorczości w świadomości społecznej oraz przełamywanie stereotypów.

Zgłoszenia konkursowe są dokonywane przez Radę Ekspertów zrzeszającą osoby z różnych środowisk, istotnych dla życia publicznego i gospodarczego w Polsce, m.in.: byłych i obecnych ministrów, prezydentów miast, rektorów uczelni wyższych, ambasadorów państw z emerging markets w Polsce, przedstawicieli izb gospodarczych i mediów. W tym roku 114 członków Rady nominowało 82 podmioty. Na podstawie nadesłanych nominacji zwycięzców wyłoniła Kapituła Konkursu pod przewodnictwem Andrzeja Olechowskiego, przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie. W kapitule zasiadali Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, Michał Broniatowski, redaktor naczelny miesięcznika Forbes, Solange Olszewska współwłaściciel i doradca Zarządu Solaris Bus & Coach, Janusz Steinhoff, przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej, Beata Stelmach, prezes GE w Polsce i krajach nadbałtyckich, oraz Bartłomiej Pawlak, p.o. Prezesa Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.